Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » Czasopisma

Czasopisma

Znajdź czasopismo dla siebie​

Poradnik dla rodziców 24

W aktualnym Poradniku dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dziecka między innymi: Wrocławskim Informatorze Możliwości i Korzyści dla Osób z Niepełnosprawnościami, wsparciu oferowanym w ramach opieki wytchnieniowej oraz o 30-leciu działalności Fundacji.

Poradnik jest dostępny w siedzibie Fundacji „Promyk Słońca” we Wrocławiu przy ul. Swobodnej, w Punkcie Informacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Psie Budy 14/15 lok. 1A, a także w postaci pliku pdf na naszej stronie internetowej.

Zobacz Poradnik w formacie PDF

Poradnik dla rodziców 23

W aktualnym Poradniku dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dziecka między innymi: o fizjoterapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, zooterapii, pożytkach płynących z jazdy na rowerze i o zmianach w świadczeniu pielęgnacyjnym w 2019 r.

Poradnik jest dostępny w siedzibie Fundacji „Promyk Słońca” we Wrocławiu przy ul. Swobodnej, w Punkcie Informacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Psie Budy 14/15 lok. 1A, a także w postaci pliku pdf na naszej stronie internetowej.

Zobacz Poradnik w formacie PDF

Poradnik dla rodziców 22

Zapraszamy do lektury aktualnego wydania Poradnika dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dziecka, a w nim między innymi: druga część artykułu dr Sabine Nantke na temat opieki nad dziećmi przedwcześnie urodzonymi. Szczególną uwagę dr Nantke poświęca tym razem karmieniu i nawiązywaniu więzi. Poza tym m.in.: o metodzie Vojty w rehabilitacji dorosłych pacjentów, o leczeniu skolioz oraz obszerna część informacyjna (świadczenia, subkonto w OPP, pomoc psychologiczno-pedagogiczna)

Poradnik jest dostępny w siedzibie Fundacji „Promyk Słońca” we Wrocławiu przy ul. Swobodnej, w Punkcie Informacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Psie Budy 14/15 lok. 1A, a także w postaci pliku pdf na naszej stronie internetowej.

Zobacz Poradnik w formacie PDF

Poradnik dla rodziców 21

W wydaniu 21/2017 Poradnika na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci między innymi o budowaniu relacji ze wcześniakiem, życiu osób ze zdiagnozowanym autyzmem oraz WROMIKu – Wrocławskiem Informatorze Możliwości i Korzyści dla Osób z Niepełnosprawnościami.
Zobacz Poradnik w formacie PDF

Poradnik dla rodziców 20

W wydaniu 20/2017 Poradnika na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci między innymi o psychomotoryce jako metodzie terapeutycznej, czynnikach zaburzających prawidłowy rozwój motoryczny i wczesnym wspomaganiu rozwoju.
Zobacz Poradnik w formacie PDF

Poradnik dla rodziców 19

Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dziecka, numer 19, a w nim m.in: o integracji sensorycznej i psychomotoryce. o funkcjach wykonawczych, najczęściej zadawane pytania w Punkcie Informacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych – dostępny jak zawsze bezpłatnie w siedzibie Fundacji.
Zobacz Poradnik w formacie PDF

Poradnik dla rodziców 18

ZapraszamBiuletyn-18-okladkay do lektury numeru 18 Poradnika dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci.
Zobacz Poradnik w formacie PDF.

Poradnik dla rodziców 17

W numerze 17 Poradnika dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dziecka m.in: o metodzie Vojty, o ułożeniowych wadach postawy, o tym, jaka powinna być szkoła i na jaką pomoc mogą liczyć rodzice dzieci z niepełnosprawnościami. Zobacz
Poradnik w formacie PDF
Więcejo czasopiśmie “Poradnik dla rodziców 17”

Poradnik dla rodziców 16

Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dziecka, numer 16. Zobacz
Poradnik w formacie PDF
Więcejo czasopiśmie “Poradnik dla rodziców 16”

okładka czasopisma - Zeszyty naukowe nr 15

Zeszyty naukowe nr 15

Z dysleksją przez całe życie – dobre praktyki
Materiały z konferencji 26-27 października 2012

okładka czasopisma - Zeszyty naukowe nr 16

Zeszyty naukowe nr 16

Wspieranie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Innowacje w edukacji.
Materiały z konferencji 12 grudnia 2012, Wrocław

okładka czasopisma - Zeszyty naukowe nr 14

Zeszyty naukowe nr 14

Zaburzenia rozwoju mowy – wybrane metody diagnozy i terapii

Materiały z sympozjum 12 października 2012, Wrocław

Poradnik dla rodziców 15

Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dziecka, numer 15.
Zobacz Poradnik w formacie PDF
Więcejo czasopiśmie “Poradnik dla rodziców 15”

Poradnik dla rodziców 14

Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dziecka, numer 14.
Zobacz Poradnik w formacie PDF
Więcejo czasopiśmie “Poradnik dla rodziców 14”

Zeszyty naukowe nr 17

Dysfunkcje narządu ruchu u dzieci – zastosowanie metod oraz ich łączenie w kompleksowej rehabilitacji medycznej

okładka czasopisma - Zeszyty naukowe nr 13

Zeszyty naukowe nr 13

Razem w pełni sprawni.
Konferencja, Hotel Jan w Wojcieszycach, 1-2 marca 2012r.
Zobacz Poradnik w formacie PDF
Więcejo czasopiśmie “Zeszyty naukowe nr 13”

okładka czasopisma - Zeszyty naukowe nr 12

Zeszyty naukowe nr 12

Zaburzenia napięcia mięśniowego – wybrane metody rehabiiltacji.
Sympozjum, Wrocław, 14 listopada 2011

Więcejo czasopiśmie “Zeszyty naukowe nr 12”

okładka czasopisma - Zeszyty naukowe nr 10

Zeszyty naukowe nr 10

Dziecko z niepełnosprawnością.
Ocena stanu aktualnego i perspektywy stworzenia zintegrowanego systemu pomocy medycznej, edukacyjnej i socjalnej.

Konferencja, Warszawa, 29 marca 2011
Więcejo czasopiśmie “Zeszyty naukowe nr 10”

okładka czasopisma - Zeszyty naukowe nr 9

Zeszyty naukowe nr 9

Razem w pełni sprawni.
Nur gemeinsam voll listungsstark.
Konferencja, Kliczków, 4-5 marca 2011
Więcejo czasopiśmie “Zeszyty naukowe nr 9”

okładka czasopisma - Zeszyty naukowe nr 11

Zeszyty naukowe nr 11

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej – pomoc psychologiczno-pedagogiczna, formy i metody pracy.
Konferencja,
Wrocław, 10 października 2011
Więcejo czasopiśmie “Zeszyty naukowe nr 11”

okładka czasopisma - Zeszyty naukowe nr 12

Zeszyty naukowe

Zeszyty naukowe – wydawane są co roku przy okazji międzynarodowych konferencji naukowo-szkoleniowych; zawierają materiały z konferencji i streszczenia wykładów.