Specjaliści

Cennik

Wizyta na NFZ

Do poradni psychologicznej potrzebne jest skierowanie.
Dostępność wizyt ograniczona jest kontraktem z NFZ.

Rejestracja

REALIZUJEMY ŚWIADCZENIA: enel-med CENTRUM MEDYCZNE, POLMED, MEDICOVER, GRUPA LUXMED

Proces terapii psychologicznej jest indywidualnie dostosowany do diagnozy i potencjału rozwojowego danego dziecka, ma jak najpełniej wspierać jego harmonijny rozwój i niwelować pojawiające się trudności.

Poradnia oferuje świadczenia w zakresie:

 • diagnozy psychologicznej
 • udzielania pomocy psychologicznej: poradnictwo, konsultacje, terapia usprawniająca deficyty (funkcje poznawcze, rozwój społeczno-emocjonalny)

Terapia psychologiczna obejmuje dzieci z:

 • zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu głębokim, znacznym, umiarkowanym, lekkim
 • opóźnieniem psychoruchowym
 • zespołami genetycznymi
 • mózgowym porażeniem dziecięcym
 • trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • nadpobudliwością psychoruchową/ADHD

Zasięgnij porady psychologa w przypadku:

 • opóźnienia rozwoju psychoruchowego dziecka
 • podejrzeń nieprawidłowości rozwojowych
 • trudności komunikacyjnych
 • trudności w relacjach rodzinnych (rywalizacja w rodzeństwie, zachowania buntownicze, gwałtowne ataki płaczu, krzyku, nadmierne wycofanie)
 • trudności w szkole
 • zaburzeń jedzenia

Psycholog udzielający porady może pomóc rozeznać się w trudnej sytuacji dziecka/młodego pacjenta wykonując diagnozę pod kątem oceny: rozwoju psychoruchowego dziecka, rozwoju intelektu, rozwoju osobowości, gotowości szkolnej, predyspozycji zawodowych. Poradnictwo psychologiczne opiera się również na psychoedukacji, udzielaniu wskazówek, rad i podpowiedzi odnośnie do danego zaburzenia/problemu.