Podstawowe informacje

Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej Fundacji „Promyk Słońca”, na której zamieszczony jest niniejszy dokument, jest Fundacja „Promyk Słońca” (dalej: Fundacja), z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 61/100. Kontakt z Fundacją możliwy jest poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: sekretariat@promykslonca.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Fundacji lub na adres korespondencyjny: Wrocław, ul. Swobodna 8a.
Fundacja powołała inspektora ochrony danych osobowych – kontakt z nim możliwy jest pod adresem iod@promykslonca.pl lub daneosobowe@promykslonca.pl

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w Fundacji. Zamieszczenie tego dokumentu na naszej stronie internetowej ma służyć poinformowaniu osób odwiedzających stronę o tym jakie dane gromadzimy, w jakich celach i na jakiej podstawie prawnej to czynimy, jak długo przechowujemy dane oraz jakie prawa mają osoby, których dane przetwarzamy.

Sposoby przetwarzania danych

Co do zasady dane przetwarzamy w formie elektronicznej. Przechowujemy je na naszym serwerze, część z nich na komputerach wykorzystywanych w biurach Fundacji oraz na telefonach. Do ich przetwarzania wykorzystujemy w dużej mierze narzędzia informatyczne, m.in. pocztę e-mail czy chmurę ale używamy również dokumentacji papierowej.

Odbiorcy danych

Dane osobowe udostępniamy podmiotom zewnętrznym, z którymi współpracujemy na stałe w celu zapewnienia Fundacji obsługi informatycznej, prawnej czy księgowej. W takich przypadkach zawieramy z tymi podmiotami umowy powierzenia lub (w uzasadnionych przypadkach) udzielamy im upoważnienia do przetwarzania danych w naszym imieniu.

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Przede wszystkim zawsze realizujemy nasze obowiązki informowania osób o przetwarzaniu ich danych. Podajemy też informacje o tym, jakie prawa mają te osoby w związku z tym przetwarzaniem a należą do nich prawo dostępu do danych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, uzyskania kopii danych, złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania. Realizacja tych praw uzależniona jest od okoliczności określonego przetwarzania a przy tym zawsze musimy mieć pewność, że osoba która zwraca się do nas z określonym żądaniem jest tą za którą się podaje, dlatego może się zdarzyć, że w odpowiedzi na otrzymane żądanie poprosimy jego nadawcę o dodatkowe informacje pozwalające na jego jednoznaczną identyfikację.

Przetwarzanie danych osób odwiedzających nasze strony internetowe

Na stronach internetowych Fundacji, w tym na niniejszej stronie, zbieramy tylko dane w zakresie niezbędnym do zarządzania stronami, ich sprawnego działania, i analizowania skuteczności tego działania. Czynimy to w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu jakim jest informowanie o działalności Fundacji i zapewnienie kontaktu z adresatami naszych działań, w przypadku korzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda osoby, której te dane dotyczą.
Podejmujemy działania zmierzające do gromadzenia i analizowania statystycznych danych dotyczących odwiedzin na stronie. W tym celu zbieramy informacje obejmujące zanonimizowany adres IP (dostęp do pełnego adresu IP ma jedynie administrator strony), rodzaj urządzenia przy pomocy którego następuje połączenie, typ systemu operacyjnego tego urządzenia, nazwę domeny z której następuje wejście na naszą stronę, dane o lokalizacji użytkownika strony oraz informacje o odwiedzanych na stronie treściach. Nie dokonujemy analizy tych danyc h zmierzających do zidentyfikowania osoby, która odwiedza naszą stronę, chyba że ze względu na podejmowane przez nią na stronie działania jest to konieczne (np. w przypadku korzystania z formularza kontaktowego – wówczas to osoba korzystająca z tego kanału kontaktu z nami podejmuje decyzję o tym ile i jakich danych wskaże nam w formularzu).

Zgromadzone przy użyciu strony dane przechowujemy do końca działalności Fundacji.

Na stronie mogą pojawić się linki do innych stron internetowych. Osoby korzystające z tych linków powinny mieć na uwadze, że nie odpowiadamy za zasady ochrony danych osobowych stosowane na stronach, na które następuje przekierowanie przy użyciu linka.

Pliki cookie

Nie wykorzystujemy ciasteczek do pozyskiwania informacji o użytkownikach strony ani do śledzenia ich aktywności w sieci poza naszą stroną. Nie dokonujemy zapisu naszych plików cookie na urządzeniu użytkownika strony.