Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Promyk Słońca”

O poradni

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Promyk Słońca”

Celem Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Promyk Słońca” jest kompleksowe wsparcie dziecka i jego rodziny. Tak rozumiana kompleksowość możliwa jest tylko dzięki pracy zespołowej oraz bezpośredniej współpracy z innymi podmiotami Fundacji: Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym, Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Wolontariatu czy Wrocławskim Punktem Informacji dla Osób z Niepełnosprawnością.

Ważnym partnerem w zakresie badań specyficznych trudności w nauce szkolnej, a także w zakresie prowadzenia zajęć terapeutycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla uczniów i ich rodziców jest Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Nasze działania:

 • diagnoza i terapia dziecka i jego rodziny,
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju,
 • obozy/półkolonie terapeutyczne,
 • wsparcie merytoryczne szkół i placówek, 
 • wsparcie merytoryczne projektów edukacyjnych, 
 • wdrażanie innowacyjnych metod w edukacji i terapii,
 • konsultacje dla nauczycieli, specjalistów w zakresie pracy z dzieckiem z wyzwaniami rozwojowymi,
 • współpraca z uczelniami wyższymi (m.in. praktyki studenckie).
widok-z-boku-dziecka-i-nauczyciela-uczacego-sie-w-domu

Zakres usług/cennik

 • Badanie uzdolnień/inteligencji (psycholog) –  60 do 90 min – 350 zł
 • Diagnoza poziomu inteligencji (psycholog) z opinią – 90 min – 350 zł
 • Diagnoza – procesy uwagi (psycholog) z opinią – 90 min – 350 zł
 • Diagnoza – profil rozwoju psychomotorycznego (psycholog) z opinią – 90 min – 350 zł
 • Diagnoza gotowości szkolnej z opinią (psycholog) – 90 min – 350 zł
 • Diagnoza gotowości szkolnej z opinią (pedagog) – 90 min – 350 zł

 • Diagnozy z opinią – inne przewidziane rozporządzeniem – psycholog/pedagog  – 90 min –  350 zł
 • Diagnoza logopedyczna z opinią 45-60 min – 300 zł
 • Konsultacja indywidualna bez opinii (psycholog lub pedagog) – 45 min – 200 zł

 • Ocena rozwoju społeczno-emocjonalnego (psycholog) z opinią – 90 min – 350 zł

 • Opinia o braku przeciwskazań do wykonywania pracy przez dziecko – 45 do 60 min – 200 zł

 • Terapia indywidualna (pedagog) – 45 min – 150 zł

 • Terapia ręki – diagnoza – 45 min – 160 zł + (opinia na piśmie) 140 zł – 300 zł

 • Terapia ręki – 45 min – 140 zł

 • Wielospecjalistyczna diagnoza funkcjonalna z opinią: lekarz, psycholog, pedagog, logopeda, fizjoterapeuta – 1500

 • Kopia opinii – 30 zł

Umów konsultację