Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » Czasopisma » Poradnik dla rodziców 14

Poradnik dla rodziców 14

czasopismo dla ciebie
okładka czasopisma - Poradnik dla rodziców 14

Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dziecka, numer 14.
Zobacz Poradnik w formacie PDF

Specjaliści są zgodni, że wczesna diagnostyka i wczesna interwencja mają fundamentalne znaczenie w eliminacji i ograniczaniu skutków deficytów rozwojowych u dzieci. Dlatego tak ważne jest, by odpowiednio wcześnie dostrzec alarmujące sygnały i podjąć odpowiednie kroki.
Najważniejszą rolę na wczesnym etapie rozwoju dziecka spełniają rodzice i opiekunowie. To oni są pierwszymi diagnostami i najważniejszymi terapeutami, to oni spędzają z dzieckiem najwięcej czasu i mogą najbardziej wnikliwie obserwować rozwój we wszystkich jego aspektach.

Norma rozwojowa obejmuje szeroki zakres, dzieci rozwijają się w sposób indywidualny i w różnym tempie. Istnieją jednak symptomy, które wskazują na możliwość występowania deficytów rozwojowych. O tym, jak odróżnić cechy indywidualnego rozwoju mowy dziecka od zjawisk, które mogą i powinny wzbudzić niepokój u rodziców, opowiada w artykule otwierającym Poradnik logopeda Aneta Terlecka. O znaczeniu roli opiekunów w rozwoju małego dziecka w aspekcie pedagogiki Montessori pisze natomiast pedagog Marta Papiernik.
Sprzymierzeńcem wspomagania rozwoju dzieci jest rozwój techniki, zarówno jeśli chodzi o metody diagnostyczne, jak i prowadzenie terapii. Zastosowanie nowoczesnych metod nasuwa jednak rodzicom wiele pytań, związanych między innymi ze specyfiką danego badania czy bezpieczeństwem podczas jego przeprowadzania. W tym wydaniu Poradnika Czytelnik znajdzie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące badań elektroencefalograficznych – EEG. Także w dziale naukowo-szkoleniowym Agnieszka Jędrzejewska pisze natomiast o wykorzystaniu mediów w rewalidacji. Nowe technologie nie pozostają bez wpływu na system edukacji. Współcześni rodzice narzekają, że ich dzieci zbyt długo przesiadują przy komputerach, zaniedbując ruch na świeżym powietrzu, bezpośrednie kontakty z rówieśnikami i domowe obowiązki. Ale komputer i Internet jako narzędzia atrakcyjne dla uczniów mogą zostać wykorzystane także do wzmacniania kontaktów rówieśniczych i dostosowania działań edukacyjnych do szczególnych potrzeb uczniów. W ramach Projektu Innowacyjnego, do którego realizacji przystępuje Fundacja Promyk Słońca, w wirtualnych klasach będą się spotykać uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczniowie szczególnie uzdolnieni, a także ci uczniowie, którym ze względu na stan zdrowia przyznano indywidualny tok nauczania.
W małych miejscowościach dostęp dzieci niepełnosprawnych do edukacji, szczególnie na wcześniejszych jej etapach, jest z reguły trudniejszy niż w dużych ośrodkach miejskich. Poprawie tej sytuacji ma służyć między innymi zrealizowany przez Fundację we współpracy z gminami projekt budowy pięciu przedszkoli integracyjnych w dolnośląskich wsiach: Iwinach, Kunicach, Ostroszowicach, Uciechowie i Rui.
Prócz tego w Poradniku między innymi: dr Dominika Woźniewska-Żol o prawnych aspektach orzeczenia o niepełnosprawności i Monika Pąśko o edukacji włączającej.

Format A4, 32 strony
ISSN 1896-7914