Nasi specjaliści

Wybierz lekarza, fizjoterapeutę, innego specjalistę lub badanie

Pediatrician is taking care of baby in hospital. Little girl is being examine by doctor with stethoscope. Health care, insurance and help concept.

Do
Lekarza

Do Terapeuty

Do
fizjoterapeutY

Professional sensory integration class for children with phsyiotherapist

Do innego
Specjalisty

Na badania

Na
Badanie

O przychodni

Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne „Promyk Słońca” to specjalistyczna przychodnia dziecięca działająca od 1997 r. Oferujemy kompleksową opiekę medyczną w zakresie wielospecjalistycznej diagnostyki i rehabilitacji. Usługi świadczymy w ramach kontraktu z NFZ, 1% oraz wizyt płatnych.

Co nas wyróżnia?

 •  kompleksowość i profesjonalizm
 •  najlepsi specjaliści w jednym miejscu
 •  nowoczesne wyposażenie, specjalistyczny sprzęt do diagnostyki i rehabilitacji

Inne formy pomocy

Opieka medyczna nad naszymi pacjentami uzupełniana jest w razie potrzeby innymi formami pomocy
udzielanymi przez Fundację „Promyk Słońca” w ramach:

 • Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Promyk Słońca”
 • Integracyjnego Żłobka ”Promyk Słońca”
 •  Publicznego Przedszkola Integracyjnego „Promyk Słońca”
 •  Wrocławskiego Punktu Poradnictwa dla Osób Niepełnosprawnych

Przychodnia jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pakiet rehabilitacyjny

CENTRUM SKOLIOZ FUNDACJI PROMYK SŁOŃCA

Centrum Skolioz Fundacji „Promyk Słońca” oferuje pakiet rehabilitacyjny dla dzieci w wieku 6-18 lat.

W ofercie:

– badanie diagnostyczne wstępne i końcowe przeprowadzone przez lek. Annę Włodarczak – specjalistę rehabilitacji medycznej
– 5 dni (pn. – pt. w godz. 9:00-12:30) specjalistycznej fizjoterapii z wykwalifikowaną kadrą
– psycholog – motywacja wraz ze wsparciem dla pacjenta
– indywidualny instruktaż ćwiczeń do domu
– podczas przerwy zagwarantowane drugie śniadanie

Cena: 1000 zł

Terminy:

24-28 czerwca 2019
29 lipca – 2 sierpnia 2019

Koordynator:

mgr Katarzyna Marciniak
tel. 665 – 001 – 677

Przychodnię prowadzi

Fundacja "Promyk Słońca"

Fundacja „Promyk Słońca” realizuje model zintegrowanych i kompleksowych działań na rzecz dziecka i jego rodziny poprzez aktywność w następujących obszarach:

 • wczesna diagnostyka, rehabilitacja,
 • opieka, edukacja,
 • wczesne wspomaganie rozwoju,
 • wsparcie rodziców i opiekunów,
 • kampanie społeczne, szkolenie specjalistów,
 • budowanie partnerstwa publiczno -społecznego. 

Kontakt

Tutaj jesteśmy

 • ul. Swobodna 8A, 50-088 Wrocław

Rejestracja na wizyty

 • 71 367 68 49
 • 71 782 77 77 wybierz 1
 • rejestracja@promykslonca.pl
 • telefon czynny pn-pt od 8:00 do 18:00
 • Centrum Skolioz Promyk Słońca
  dodatkowy numer 605 505 557

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca” z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100 prowadząca Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne „Promyk Słońca” z siedzibą we Wrocławiu przy ul Swobodnej 8a.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: daneosobowe@promykslonca.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, w tym zarządzania usługami opieki zdrowotnej oraz leczenia.
4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO).
5. Dane osobowe będą ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
6. W przypadku skorzystania z usług płatnych, dane osobowe niezbędne do wystawienia faktury ujawniane będą firmie realizującej obsługę księgową administratora.
7. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj.:
  a) przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach, a w przypadku dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia – przez okres 22 lat;
  b) przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta;
  c) skierowania na badania lub zlecenia lekarza przez okres:
    · 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
    · 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
8. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych z zastrzeżeniem punktu 7. W celu realizacji tego prawa należy wysłać żądanie na adres: daneosobowe@promykslonca.pl
9. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest warunkiem udzielenia świadczeń medycznych. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia skorzystanie z usługi medycznej.

Odwoływanie wizyt

 • 71 790 56 17
 • 71 782 77 77 wybierz 0
 • SMS: 664 079 905
 • telefon czynny w godzinach przyjęć
 • w treści wiadomości prosimy o podanie
  imienia i nazwiska pacjenta oraz datę i godzinę wizyty

Godziny przyjęć

 • pn. - pt. - godz: 7:00 - 20:00
 • sob. - godz: 9:00 - 15:00

Informacje dodatkowe

Katarzyna Mikulska
daneosobowe@promykslonca.pl