Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » Czasopisma » Poradnik dla rodziców 11

Poradnik dla rodziców 11

czasopismo dla ciebie
okładka czasopisma - Zeszyty naukowe nr 11

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej – pomoc psychologiczno-pedagogiczna, formy i metody pracy.
Konferencja,

Wrocław, 10 października 2011

Spis treści:

  1. Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej – budowanie systemu wsparcia i pomocy. Podsumowanie realizacji projektu. Dr n. med. Adriana Pietraszkiewicz, Fundacja “Promy Słońca”.
  2. Edukacja dla wszystkich i dla każdego z osobna. Zadania szkół w świetle nowych regulacji prawnych. Emilia Wojdyła, Zastępca Dyrektora Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
  3. Model rozpoznawania specyficznych trudności w nauce czytania i pisania. Prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz, Uniwersytet Gdański.
  4. O niektórych grzechach pedagogicznych utrudniających dzieciom edukację matematyczną. Prof. zw. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
  5. Zaburzenia zachowania u dzieci w ujęciu neuropsychologii. Maria Pąchalska, Akademia Krakowska im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków.
  6. Włączanie uczniów niepełnosprawnością do szkół ogólnodostępnych – wyzwania, doświadczenia i szkolna rzeczywistość. Dr Danuta Al-Khamisy, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
  7. Uczeń z wadą słuchu w edukacji otwartej. Lidia Lempart, surdologopeda, Dyrektor Ośrodka Rehabilitacji Rodzin Dzieci z Wadą Słuchu “ORaToR” we Wrocławiu.
  8. Uczeń z obniżoną sprawnością intelektualną – poznawanie jego słabych i mocnych stron oraz udzielanie pomocy. Dr Anna Jankowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz, Uniwersytet Gdański.
  9. Nowe technologie w terapii. Gry komputerowe rozwijające procesy poznawcze. Prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska, Akademia Krakowska im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków.
  10. Działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w zakresie wyrównywania szans edukacjynych osób niepełnosprawnych. Andrzej Mańskowski, Dyrektor Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.


Zeszyty można otrzymać w siedzibie Oddziału Fundacji “Promyk Słońca” we Wrocławiu, ul. Swobodna 8a (wjazd od ul. Ślężnej), V piętro, pok. 504.