Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » Czasopisma » Poradnik dla rodziców 16

Poradnik dla rodziców 16

czasopismo dla ciebie
okładka czasopisma - Poradnik dla rodziców 16

Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dziecka, numer 16.
Zobacz Poradnik w formacie PDF

Pierwszy rok życia dziecka to dla rodziców czas wielkiej radości, która towarzyszy obserwacji rozwoju niemowlęcia. W tym okresie dziecko rozwija się bardzo szybko i błyskawicznie nabywa nowe umiejętności. Nierzadko jednak, szczególnie w przypadku pierworodnego potomka, jest to także czas niepokoju i wątpliwości. Świeżo upieczeni rodzice nie są pewni, czy rozwój ich dziecka przebiega prawidłowo. Nie wszyscy docierają do dobrych podręczników i poradników, nie każdy pediatra udziela wyczerpujących i zrozumiałych dla rodziców wskazówek.

Niektórzy rodzice obawiają się, że mogą coś zaniedbać lub wręcz zaszkodzić dziecku niewłaściwym postępowaniem. Rodzina, sąsiedzi, znajomi udzielają „dobrych rad”, trudno też ustrzec się przed porównywaniem z innymi dziećmi w rodzinie czy najbliższym otoczeniu. Czy więc, skoro syn sąsiadów chodził w wieku 9 miesięcy, a moje dziecko w wieku 14 miesięcy jeszcze nie, należy się martwić jego rozwojem? Co zrobić, aby dziecko prawidłowo się rozwijało? Czy trzeba wykonywać jakieś specjalne ćwiczenia? Temu tematowi poświęcony jest artykuł otwierający niniejsze wydanie Biuletynu. Barbara Zukunft-Huber, niemiecka fizjoterapeutka, autorka wielu książek oraz propagatorka autorskiej trójpłaszczyznowej terapii manualnej wad stóp i dzieci, zadaje w nim ważne pytanie: „Czy siadanie trzeba ćwiczyć”?

W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku czeski neurolog Vaclav Vojta oraz Emmi Pikler, węgierska lekarz pediatra, zaobserwowali niezależnie od siebie, że dzieci rozwijają się spontanicznie w taki sam sposób, a kolejne etapy rozwoju następują w tej samej kolejności, choć u niektórych dzieci w różnym czasie. Dziecko ma genetycznie zakodowany wzorzec rozwoju ruchowego i jeśli rozwój ten nie zostanie zaburzony, samo nauczy się raczkować, siadać i chodzić. W opatrzonym licznymi zdjęciami artykule Barbara Zukunft-Huber na przykładach pokazuje prawidłowe zachowania, niepokojące objawy i rozwiewa wiele wątpliwości dotyczących rozwoju dziecka w pierwszym roku życia. Lektura obowiązkowa nie tylko dla świeżo upieczonych rodziców!

Również w dziale naukowo-szkoleniowym Irena Martynowa pisze o możliwościach terapii z wykorzystaniem biologicznego sprzężenia zwrotnego w przypadku pacjentów z hipoplazją nerwu wzrokowego, cytując badania naukowe prowadzone w Rosji oraz własne doświadczenia z zakresu rehabilitacji wzroku w leczeniu niedowidzenia przy zastosowaniu aparatu Ambliokor.

Od tego wydania do współpracy w redagowaniu Biuletynu zaprosiliśmy też rodziców dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Cykl otwiera Sebastian Łukomski, ojciec ośmiolatka z zespołem Aspergera, autor popularnego bloga „King Kong i ojciec karmiący”, który opisuje pierwsze szkolne doświadczenia perspektywy rodzica.

W dziale Aktualności przede wszystkim projekty, ale też i nagrody. Realizowany przez Fundację Promyk Słońca projekt Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nauczanych indywidualnie został doceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w konkursie na najlepsze projekty realizowane na Dolnym Śląsku w ramach regionalnych priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: – zdobył pierwsze miejsce i tytuł „Najlepszy projekt – Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi – Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”. Za działania na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w regionie dolnośląsko-opolskim Fundacja otrzymała natomiast tytuł Super Lodołamacza 2014. W Biuletynie znalazły się również artykuły poświęcone kolejnej edycji projektu Sprawni w pracy, a także relacje z wycieczek po Dolnym Śląsku dla niepełnosprawnych dzieci . Wycieczki były organizowane w ramach projektu Lato z Promykiem, a do ich realizacji ogromnie przyczynili się wolontariusze z Centrum Wolontariatu Fundacji i Promyk Słońca.

Zobacz Poradnik w formacie PDF