Strefa Pacjenta

Ważne informacje

Zapoznaj się z warunkami świadczenia usług medycznych i terapeutycznych Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego “Promyk Słońca”. 

Potrzebne dokumenty

Zapoznaj się z potrzebnymi oświadczeniami i upoważnieniami, które należy złożyć w Rejestracji w zależności od potrzeby i warunków świadczenia usług medyczno-terapeutycznych. 

Regulamin

Regulamin

Regulamin korzystania z pomocy Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnego “Promyk Słońca (Regulamin korzystania z pomocy, 560 KB, PDF)

Pierwsza wizyta

Formularz rejestracyjny

Pierwsza wizyta w  Centrum “Promyk Słońca – pobierz i wypełnij  kwestionariusz przed pierwszą wizytą.

Upoważnienia dotyczące wizyty

Upoważnienia

Dokumentacja medyczna

Wnioski