Wizyta na NFZ

Na wizytę nie jest potrzebne skierowanie

Rejestracja

REALIZUJEMY ŚWIADCZENIA: enel-med CENTRUM MEDYCZNE, POLMED, MEDICOVER, GRUPA LUXMED

W okresie epidemii porady psychologiczne i psychoterapia prowadzone są z wykorzystaniem
systemów teleinformatycznych.

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży oferuje
wsparcie psychologa, terapeuty środowiskowego , psychoterapeuty.

Aby uzyskać pomoc nie jest potrzebne skierowanie.

Świadczenia mogą być realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych (telefon, czat,
videorozmowa).

Kontakt/rejestracja: tel. 71 782 11 66 (pon.-pt. w godz. 8-15)

Dla kogo?

 • dzieci i młodzież z zaburzeniami emocjonalnymi, lękowymi, zaburzeniami nastroju, zachowania i in. , w tym
 • dzieci poniżej 7 roku życia,
 • dzieci i młodzież objęci obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcący się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia,
 • a także ich rodzice i opiekunowie prawni.

Zakres pomocy:

 • diagnoza psychologiczna
 • porady psychologiczne
 • psychoterapia (indywidualna, grupowa, rodzinna)
 • wsparcie psychospołeczne – grupy
 • wsparcia
 • porady środowiskowe
 • konsultacje edukacyjno-profilaktyczne (indywidualne lub grupowe) dla rodzin, opiekunów prawnych, rówieśników i innych osób z otoczenia dziecka
 • współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi szkołami i innymi podmiotami z otoczenia dziecka.

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży jest elementem nowego modelu ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (pierwszy poziom pomocy). Działania ośrodka skupiają się na specjalistycznym wsparciu dzieci i młodzieży, w sytuacjach niewymagających interwencji psychiatrycznej i farmakoterapii.