Specjaliści

Cennik

Wizyta na NFZ

Na rehabilitację potrzebne jest skierowanie.
Dostępność wizyt ograniczona jest kontraktem z NFZ.

Rejestracja

REALIZUJEMY ŚWIADCZENIA: enel-med CENTRUM MEDYCZNE, POLMED, MEDICOVER, GRUPA LUXMED

Logopedia to dziedzina, która zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń rozwoju mowy, ale także zaburzeniami karmienia i połykania oraz zaburzeniami mowy w przebiegu schorzeń neurologicznych (np. afazji, autyzmu, zespołu Aspergera).

Zakres świadczeń poradni logopedycznej:

 • ocena aparatu mowy: budowa narządów mowy, test słuchu, prawidłowość oddychania i przełykania
 • diagnostyka zaburzeń mowy
 • kształtowanie prawidłowej mowy: dbanie o jej optymalny rozwój fonetyczny, gramatyczny i leksykalny
 • doskonalenie mowy już ukształtowanej
 • terapia jąkania
 • korekcja wad wymowy
 • wspomaganie rozwoju komunikacji u dzieci (rozwijanie zasobu słownictwa czynnego i biernego)
 • terapia opóźnionego, niezakończonego i zaburzonego rozwoju mowy
 • terapia zaburzeń głosu
 • terapia trudności w czytaniu i pisaniu.
 • wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych
 • usprawnianie motoryki i kinestezji narządów artykulacyjnych
 • poprawa sprawności funkcji językowej, oddechowej i fonacyjnej

Celem terapii jest rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych, usprawnianie motoryki i kinestezji narządów artykulacyjnych, a także – we współpracy z innymi specjalistami – eliminowanie nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania aparatu artykulacyjnego (np. wady zgryzu, nieprawidłowe połykanie. Zajęcia, w zależności od potrzeb, są ukierunkowane także na stymulowanie rozwoju mowy przez zastosowanie różnych technik i pomocy logopedycznej, wzbogacanie słownictwa w mowie czynnej i biernej, kształtowanie relacji naprzemiennej stosownie do wieku dziecka.

Zasięgnij porady logopedy, jeśli:

 • coś cię niepokoi w rozwoju mowy dziecka, jego słuchu czy budowy narządów mowy
 • dziecko mówi przez nos
 • dziecko podczas mówienia sepleni, wsuwając język między zęby lub ocierając nim o wargę
 • w budowie narządów mowy występują zmiany anatomiczne
 • dziecko zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne, np. g na k albo d na t (tzw. ubezdźwięcznianie, powyżej 4. roku życia)
 • nie wymawia którejkolwiek z samogłosek a, o, u, e, i, y (pod koniec trzeciego roku życia)
 • w przypadku niepełnosprawności sprzężonej, zaburzeń ze spektrum autyzmu, rozszczepu wargi i podniebienia
 • w przypadku specyficznych trudności w nauce – dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii

Terapią logopedyczną mogą być objęte dzieci od pierwszego roku życia.

W Centrum działają również m.in.:

 • poradnia psychologiczno-pedagogiczna
 • poradnia neurologiczna
 • poradnia zaburzeń i wad rozwoju
 • gabinety fizjoterapii
 • psychoterapeuta