Logopedia dziecięca

Menu usługi

Więcej o przychodni

Lokalizacja

Przychodnia Promyk Słońca
ul. Swobodna 8A,
50-088 Wrocław

Godziny przyjęć

poniedziałek – piątek godz.: 7:00 – 20:00
sobota godz.: 8:00 – 15:00

O logopedii

Logopedia

Logopedia to dziedzina, która zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń rozwoju mowy, ale także zaburzeniami karmienia i połykania oraz zaburzeniami mowy w przebiegu schorzeń neurologicznych (np. afazji, autyzmu, zespołu Aspergera).

Zakres świadczeń poradni logopedycznej:

 • ocena aparatu mowy: budowa narządów mowy, test słuchu, prawidłowość oddychania i przełykania,
 • diagnostyka zaburzeń mowy,
 • kształtowanie prawidłowej mowy: dbanie o jej optymalny rozwój fonetyczny, gramatyczny i leksykalny,
 • doskonalenie mowy już ukształtowanej,
 • terapia jąkania,
 • korekcja wad wymowy,
 • wspomaganie rozwoju komunikacji u dzieci (rozwijanie zasobu słownictwa czynnego i biernego),
 • terapia opóźnionego, niezakończonego i zaburzonego rozwoju mowy,
 • terapia zaburzeń głosu,
 • terapia trudności w czytaniu i pisaniu,
 • wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych,
 • usprawnianie motoryki i kinestezji narządów artykulacyjnych,
 • poprawa sprawności funkcji językowej, oddechowej i fonacyjnej.

W Centrum działają również:

 • poradnia psychologiczno-terapeutyczna,
 • poradnia neurologiczna,
 • poradnia zaburzeń i wad rozwoju,
 • gabinety fizjoterapii.

Umów wizytę u specjalisty terapeuty

Diagnoza i rediagnoza

mgr Sylwia Przondo

logopeda, neurologopeda, 

Konsultacja i terapia

mgr Marta Sankowska

logopeda

Ustal termin telefonicznie lub mailowo

 • 71 782 77 77 wybierz 1
 • rejestracja@promykslonca.pl
 • telefon czynny: pn.-pt. od 8:00 do 18:00

Odwołanie wizyty

 • wyślij SMS na numer 601 411 952 w treści podaj: Imię i nazwisko pacjenta/Datę i godzinę wizyty
 • telefon czynny: pn.-pt. 7:00-20:00; sb. 9:00-15:00

Cennik

mgr Przondo Sylwia

 • Diagnoza logopedyczna z opisem i planem terapii 90 min – 300 zł

mgr Sylwia Przondo 

 • Rediagnoza logopedyczna 90 min – 180 zł
 • Konsultacja pierwszorazowa – 45 min – 150 zł
 • Terapia – 45 min – 130 zł
 • Konsultacja pierwszorazowa 30 min – 150 zł
 • Terapia 30 min – 130 zł
 • Konsultacja pierwszorazowa 45 min – 190 zł
 • Terapia – 45 min – 150 zł

Częste pytania (FAQ)

Celem terapii jest rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych, usprawnianie motoryki i kinestezji narządów artykulacyjnych, a także – we współpracy z innymi specjalistami – eliminowanie nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania aparatu artykulacyjnego (np. wady zgryzu, nieprawidłowe połykanie. Zajęcia, w zależności od potrzeb, są ukierunkowane także na stymulowanie rozwoju mowy przez zastosowanie różnych technik i pomocy logopedycznej, wzbogacanie słownictwa w mowie czynnej i biernej, kształtowanie relacji naprzemiennej stosownie do wieku dziecka.

Zasięgnij porady logopedy, jeśli:

 • coś Cię niepokoi w rozwoju mowy dziecka, jego słuchu czy budowy narządów mowy,
 • dziecko mówi przez nos,
 • dziecko podczas mówienia sepleni, wsuwając język między zęby lub ocierając nim o wargę,
 • w budowie narządów mowy występują zmiany anatomiczne,
 • dziecko zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne, np. g na k albo d na t (tzw. ubezdźwięcznianie, powyżej 4. roku życia),
 • nie wymawia którejkolwiek z samogłosek a, o, u, e, i, y (pod koniec trzeciego roku życia),
 • w przypadku niepełnosprawności sprzężonej, zaburzeń ze spektrum autyzmu, rozszczepu wargi i podniebienia,
 • w przypadku specyficznych trudności w nauce – dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii.

Terapią logopedyczną mogą być objęte dzieci od pierwszego roku życia.

Więcej o przychodni

Lokalizacja

Przychodnia Promyk Słońca
ul. Swobodna 8A,
50-088 Wrocław

Godziny przyjęć

poniedziałek – piątek godz:
7:00 – 20:00
sobota godz: 8:00 – 15:00