Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » Czasopisma » Poradnik dla rodziców 9

Poradnik dla rodziców 9

czasopismo dla ciebie
okładka czasopisma - Zeszyty naukowe nr 9

Razem w pełni sprawni.
Nur gemeinsam voll listungsstark.

Konferencja, Kliczków, 4-5 marca 2011

Spis treści:

  1. Integracja osób niepełnosprawnych w Wolnym Kraju Saksonii. Stan aktualny. Bettina Trogisch, Saksońska Agencja Oświatowa
  2. Nadzieje i obawy w świetle zmian dotyczących kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Weronika Żuławińska, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
  3. Szkoła dobra dla uczniów niepełnosprawnych lepszą szkołą dla wszystkich. Budowanie systemu wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami jako wyzwanie i szansa dla szkół. Dr Anna Mitręga, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.
  4. Bez uprzedzeń. Jak kształtować wśród uczniów postawy otwartości wobec niepełnosprawności? Ewa Materka, Zespół Szkół nr 11 we Wrocławiu.
  5. Różne dzieci – różne drogi do integracji. Projekty integracyjne w Saksonii – prezentacja dobrych praktyk. Annett Hölzel, Saksońska Agencja Oświatowa, Biuro Regionalne w Zwickau; Ines Pehlke, Saksońska Agencja Oświatowa, Biur Regionalne w Zwickau; Szkoła Specjalna dla uczniów z zaburzeniami mowy w Zwickau; Szkoła Ponadpodstawowa w Legenfeld.

Zeszyty można otrzymać w siedzibie Oddziału Fundacji “Promyk Słońca” we Wrocławiu, ul. Swobodna 8a (wjazd od ul. Ślężnej), V piętro, pok. 504.