Cennik

Wizyta na NFZ

Na rehabilitację potrzebne jest skierowanie.
Dostępność wizyt ograniczona jest kontraktem z NFZ.

Rejestracja

REALIZUJEMY ŚWIADCZENIA: enel-med CENTRUM MEDYCZNE, POLMED, MEDICOVER, GRUPA LUXMED

Historia metody NDT-Bobath

Metodę NDT-Bobath stworzyli w latach 40. ubiegłego wieku w Londynie Berta i Karel Bobath, małżeństwo neurofizjologów o czeskich korzeniach. Na podstawie analizy zachowań i terapii dzieci z porażeniem mózgowym stwierdzili, że sposób poruszania się takich dzieci może być przyczyną nieprawidłowego przebiegu dalszego rozwoju. Odpowiednie ćwiczenia i codzienne funkcjonowanie miały przyczynić się do eliminowania złych wzorców ruchowych i utrwalania wzorców prawidłowych.

Pierwotnie metoda opracowana przez małżeństwo Bobath znajdowała zastosowanie u starszych dzieci. Na jej podstawie fizjoterapeutka Mary Quinton i lekarka Elsbeth Koeng opracowały leczenie neurorozwojowe niemowląt (Neurodevelopmental Treatment – NDT). Dziś metoda NDT-Bobath jest stosowana na całym świecie. Do Polski trafiła koniec lat 80. ubiegłego wieku.

Wskazania do stosowania metody Bobath w rehabilitacji dzieci i niemowląt

Wskazania obejmują:

 • zaburzenia i opóźnienia rozwoju psychoruchowego (nieprawidłowe ruchy kończyn i odczuwanie własnego ciała, brak poczucia równowagi i umiejętności chwytnych, zaburzenia napięcia mięśniowego, problemy z kontrolą głowy i tułowia, dominowanie wzorców zgięciowych i wyprostnych, ograniczenia w zakresie rotacji);
 • uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (mpdz, przepuklina oponowo-rdzeniowa, wodogłowie, małogłowie, udary, urazy mózgowo-czaszkowe)
 • uszkodzenia okołoporodowe
 • zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej (ZOKN), nieprawidłowe napięcie mięśniowe
 • wcześniactwo
 • asymetrie
 • kręczy szyi
 • deficyty neurologiczne
 • zespoły genetyczne
 • problemy ortopedyczne

Jak działa metoda Bobath?

Działanie metody Bobath obejmuje:

 • regulacja napięcia mięśniowego (obniżanie wzmożonego napięcia, wzmacnianie zbyt słabego)
 • hamowanie nieprawidłowych odruchów
 • wyzwalanie prawidłowych ruchów poprzez wspomaganie i prowadzenie ruchu z kontroli ruchu (np. głowy, obręczy barkowej, miednicy)
 • wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennym życiu.

Charakterystyka ćwiczeń wykorzystywanych w metodzie NDT-Bobath

Ćwiczenia są dynamiczne, obejmują całe ciało i dostarczają dziecku odpowiednich doznań czuciowo-ruchowych. Terapeuta pomaga tak mało, jak to jest możliwe i tak dużo, jak to jest konieczne, stymulując jak największą aktywność dziecka, ale nie dopuszczając do powstania u niego nieprawidłowych odpowiedzi pod wpływem zbyt dużego wysiłku czy stresu. Rodzaj, tempo i rytm ćwiczeń dobiera się indywidualnie. Terapeuta zapewnia właściwy kierunek wykonywanych ruchów, wspomaga funkcje podporowe kończyn i dba o prawidłową pozycję.

Celem terapii jest przygotowanie dziecka do uczestniczenia w normalnym życiu rodzinnym i społecznym. Indywidualne podejście terapeutyczne uwzględnia potrzeby psychologicznych dziecka, jego aktualną sprawność, deficyty i zaburzenia, a także warunki rodzinne i środowiskowe.

Metoda Bobath w leczeniu niemowląt i dzieci

Usprawnianie według koncepcji NDT-Bobath jest szczególnie przydatne w leczeniu niemowląt i dzieci, ponieważ łatwo je włączyć w zwykły rytm dnia. Prawidłowo wykonywane zabiegi pielęgnacyjne, karmienie, noszenie dziecka czy zabawa utrwalają ruchy ćwiczone przez fizjoterapeutę. Rodzice uczą się więc od terapeuty, jak nosić, podnosić, odkładać czy przewijać niemowlę. Terapeuta daje też rodzicom jedno lub dwa proste ćwiczenia do domu, dzięki czemu poprawa bywa zauważalna już po krótkim czasie.

Skierowanie na terapię wystawia lekarz. Metodę mogą stosować wyłącznie certyfikowani terapeuci NDT-Bobath, którzy potrafią analizować fizjologiczne ruchy człowieka, znają anatomię, podstawy neurofizjologii, mają doskonałą znajomość etapów rozwoju ruchowego dziecka, potrafią ocenić, które z wykonywanych przez dziecko ruchów są prawidłowe, a które nie. Nie ma ograniczeń wiekowych w stosowaniu terapii NDT-Bobath.