Cennik

Rejestracja

REALIZUJEMY ŚWIADCZENIA: enel-med CENTRUM MEDYCZNE, POLMED, MEDICOVER, GRUPA LUXMED

Ośrodek rehabilitacji dziennej obejmuje kompleksową opieką dzieci z różnego rodzaju problemami zdrowotnymi, których stan pozwala na rehabilitację bez konieczności hospitalizacji, w szczególności dzieci z:

Zakres świadczeń w ramach ośrodka rehabilitacji dziennej:

 • fizjoterapia z wykorzystaniem metod najodpowiedniejszych dla danego dziecka (metoda Vojty, NDT Bobath, PNF, SI, rehabilitacja
 • ogólnorozwojowa (linki) i in., prowadzona przez certyfikowanych fizjoterapeutów.
 • zajęcia grupowe, szczególnie sprzyjające rozwojowi kompetencji społecznych
 • zajęcia z pedagogiem specjalnym
 • zajęcia z logopedą
 • zajęcia z psychologiem
 • wczesna ocena stanu funkcjonalnego, rozwoju i postępów terapii z wykorzystaniem wystandaryzowanych metod diagnostycznych przez interdyscyplinarny zespół (lekarz i terapeuci) pracujący z dzieckiem i jego rodziną

Wskazania do objęcia opieką przez ośrodek rehabilitacji dziennej:

 • wysokie ryzyko ciążowo-porodowe
 • zespoły genetyczne
 • trwałe dysfunkcje aparatu ruchu (mózgowe porażenie dziecięce)
 • wady wrodzone oraz
 • zaburzenia neurologiczne i ortopedyczne (małogłowie, wodogłowie, przepukliny oponowo-rdzeniowe)
 • schorzenia metaboliczne układu nerwowego
 • dzieci z zaburzenia rozwoju psychoruchowego,
 • ośrodkowej koordynacji ruchowej, asymetrią, napięcia mięśniowego
  wysokie ryzyko ciążowo-porodowe

Do ośrodka rehabilitacji dziennej kieruje lekarz rehabilitacji. Skierowanie może również wystawić lekarz rodzinny, neonatolog, neurolog, ortopeda, chirurg; w takim przypadku należy najpierw zgłosić się do lekarza rehabilitacji w ośrodku rehabilitacji dziennej Fundacji „Promyk Słońca”.

Czas trwania rehabilitacji jest uzależniony od wieku pacjenta oraz jego indywidualnych potrzeb. O częstotliwości i rodzaju zaleconych pacjentowi zabiegów decyduje lekarz.