Cennik

Rejestracja

REALIZUJEMY ŚWIADCZENIA: enel-med CENTRUM MEDYCZNE, POLMED, MEDICOVER, GRUPA LUXMED

Diagnozowanie i terapia zaburzeń mowy oraz zaburzeń obszaru ustno-twarzowego
Specjalistyczna diagnoza neurologopedyczna

  • opóźniony rozwój mowy
  • zaburzeń mowy i myślenia dzieci autystycznych i z zespołem Aspergera
  • zaburzenia mowy i myślenia dzieci z mpdz
  • afazja i dyzartria
  • wady wymowy
  • jąkanie, niepłynność mowy

Diagnoza i terapia niemowląt

  • ocena budowy i funkcji aparatu orofacjalnego, w tym wędzidełek
  • ocena funkcji oralnych: ssania, gryzienia, połykania, oddychania
  • diagnoza dzieci z wybiórczością pokarmową

Przyjmujemy również dzieci z porażeniem nerwu twarzowego i zespołem wad wrodzonych.

Badanie neurologopedyczne dzieci z zaburzeniami mowy z wydaniem opinii obejmuje diagnozę nominalną i diagnozę operacyjną.

Część 1: poziom rozumienia języka, zakres słownictwa czynnego i biernego, opanowanie reguł gramatycznych, mowa opowieściowa, kompetencje komunikacyjne, sprawność aparatu artykulacyjnego, stan oddechu i głosu
Część 2: rozumienie poleceń prostych i złożonych, rozumienie zjawisk, zakres pojęć, orientacja czasowo-przestrzenna, kompetencje poznawcze (percepcja, pamięć, myślenie przyczynowo- skutkowe i konstrukcyjne, czytanie, pisanie), kompetencje społeczne, stan emocjonalny