Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » Czasopisma » Poradnik dla rodziców 10

Poradnik dla rodziców 10

czasopismo dla ciebie
okładka czasopisma - Zeszyty naukowe nr 10

Dziecko z niepełnosprawnością.
Ocena stanu aktualnego i perspektywy stworzenia zintegrowanego systemu pomocy medycznej, edukacyjnej i socjalnej.

Konferencja, Warszawa, 29 marca 2011

Spis treści:

  1. Pomoc rodzinie dziecka z niepełnosprawnością (najważniejsze problemy, proponowane rozwiązania). Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w MPiPS, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
  2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jednym z priorytetów zadań MEN. Krystyna Szumilas, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
  3. Opieka zdrowotna nad dzieckiem z zaburzeniami – obecne działania i proponowane zmiany. Ewa Kopacz, Minister Zdrowia
  4. Prawa dziecka z niepełnosprawnością do opieki medycznej, edukacji i ochrony socjalnej. Ocena stanu aktualnego. Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka.
  5. Między inicjatywą obywatelską a stałym działaniem. Jakub Wygnański, Współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego.
  6. Integrowanie działań medycznych, edukacyjnych i społeczno-prawnych w pomocy dziecku z niepełnosprawnością na przykładzie Fundacji “Promyk Słońca”, Anna Grabowska, Dyrektor Generalny Fundacji “Promyk Słońca”
    Zeszyty można otrzymać w siedzibie Oddziału Fundacji “Promyk Słońca” we Wrocławiu, ul. Swobodna 8a (wjazd od ul. Ślężnej), V piętro, pok. 504.