Specjaliści

Cennik

Rejestracja

REALIZUJEMY ŚWIADCZENIA: enel-med CENTRUM MEDYCZNE, POLMED, MEDICOVER, GRUPA LUXMED

Koncepcja stworzona przez argentyńskiego lekarza Rodolfo Castillo Moralesa opiera się na anatomii funkcjonalnej i neurofizjologii. Sięga korzeniami antropologicznych podstawach zwyczajów i codziennego życia członków rdzennych kultur Ameryki Łacińskiej, które charakteryzują się humanistycznym podejściem do fizycznej bliskości jako podstawy wychowania dziecka. Leczenie ukierunkowane jest na terapię rozwojową całego ciała ze szczególnym uwzględnieniem strefy orofacjalnej.

Kompleksowa koncepcja terapeutyczna Castillo Moralesa składa się z trzech elementów, które podkreślają jedność i nierozerwalność ciała z kompleksem ustno-twarzowym:

 • Neuromotoryczna terapia rozwojowa (NET) – wspomaga sensomotoryczną pracę całego ciała, reguluje napięcie mięśniowe, buduje prawidłowe wzorce posturalne i motoryczne. Łączy m.in. elementy pozycjonowania, modelowania ciała, stymulację diagonalnych łańcuchów mięśniowych i punktów neuromotorycznych, wpiera funkcje podporowe i wertykalizację poprzez stosowanie punktów dystalnych i pracę na ciele rodzica.
 • Regulacyjna terapia ustno-twarzowa (ORT) – kładzie nacisk na leczenie zaburzeń w obszarze twarzy i jamy ustnej. Wspiera proces poboru pokarmu – funkcję ssania, gryzienia, połykania i komunikację. Wykorzystuje min. stymulację manualną okolicy ustno-twarzowej, trening podaży pokarmu.
 • Zastosowanie specjalnych płytek podniebiennych regulujących pracę artykulatorów oraz funkcję oddechowe, m.in. cofanie zbyt wysuniętego języka, oddychanie prawidłowy torem, wzmacnianie napięcia warg.

Metoda ma zastosowanie w terapii:

 • dzieci z hipotonią mięśniową
 • dzieci z zaburzeniami genetycznymi, m.in. zespołem Downa
 • wcześniaków
 • pacjentów z zaburzeniami funkcji ssania, gryzienia, połykania
 • nadmiernego ślinienia
 • porażenia nerwu twarzowego
 • asymetrii twarzy
 • zaburzeń strukturalnych, np. rozszczep wargi, podniebienia
 • dzieci z porażeniem mózgowym