Specjaliści

Diagnoza i terapia

Cennik

Rejestracja

REALIZUJEMY ŚWIADCZENIA: enel-med CENTRUM MEDYCZNE, POLMED, MEDICOVER, GRUPA LUXMED

Integracja sensoryczna to proces odbierania bodźców, a następnie porządkowania ich oraz integrowania z wcześniejszymi doświadczeniami. Zakłócenia tego procesu skutkują problemami z koordynacją ruchową, koncentracją i zachowaniem, a w konsekwencji również problemami szkolnymi i trudnościami w życiu społecznym.

Wskazania do terapii metodą integracji sensorycznej:

 • jedzenie w sposób nieuważny, brudzenie ubrania
 • negatywna reakcja na pewne bodźce wzrokowe, słuchowe, dotykowe – dziecko nie lubi mycia włosów, czesania, obcinania paznokci, unika określonych materiałów, nie lubi chodzić boso
 • częste reakcje złością, agresją
 • trudności w uczeniu się (kłopoty z zapamiętywaniem, czytaniem, pisaniem, ortografią)
 • niechęć do nauki (rodzice mają wrażenie, że dziecko jest „leniwe”, o wszystkim zapomina, ma niską motywację i samoocenę)
 • ADHD, zespół Downa, zespół Aspergera, różnorodne dysfunkcje rozwojowezbytnia ruchliwość, nadaktywność
 • zbytnia powolność, nieśmiałość, wyciszenie
 • nadwrażliwość na ruch: unikanie zabaw na zjeżdżalniach, huśtawkach, drabinkach, karuzeli, choroba lokomocyjna
 • niska sprawność ruchowa, trudności w bieganiu, skakaniu, jeździe na rowerze, słaba koordynacja ruchowa, opóźniony rozwój ruchowy, trudności z utrzymywaniem równowagi
 • problemy z samoobsługą (ubieranie, zapinanie guzików, wiązanie sznurówek)
 • przewracanie się częściej niż inne dzieci, częste upuszczanie, psucie zabawek
 • unikanie zabaw plastycznych z użyciem rąk (plastelina, glina, piasek, farby), trudności z zabawami manualnymi (rysowanie, cięcie nożyczkami)
 • opóźnienie rozwoju mowy, wada wymowy
 • trudności z koncentracją uwagi
 • brak apetytu,

Koncepcja integracji sensorycznej została stworzona przez Dr A. Jean Ayres- psychologa klinicznego i terapeutkę zajęciową, która wykorzystała wiedzę z zakresu neuroanatomii i neurofizjologii. Terapia polega na dostarczaniu dziecku różnorodnych bodźców – początkowo uporządkowanych – połączonych z ruchem czynnym i sytuacją zadaniową. Z czasem wprowadza się bodźce bardziej zróżnicowane, nieregularne. Terapia metodą integracji sensorycznej ma postać nauki poprzez zabawę, w czasie której mózg i układ nerwowy uczą się integrować wrażenia zmysłowe. Pomaga temu wyposażenie sali terapeutycznej, zaopatrzonej w liczne specjalistyczne przyrządy (np. beczki, trapezy, platformy). Wykonując ćwiczenia dziecko nie przyswaja konkretnych umiejętności, lecz poprawia przebieg procesów nerwowych leżących u ich podstaw, angażując w to całe ciało i wszystkie zmysły: równowagi, propriocepcji – czucia własnego ciała, dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku.

Terapię integracji sensorycznej można stosować u osób w każdym wieku, u których zdiagnozowano zaburzenia przetwarzania sensorycznego. Najczęściej stosowana jest u dzieci doświadczających trudności w codziennym funkcjonowaniu. Szacuje się, że współcześnie co piąte dziecko ma problemy z prawidłowym przetwarzaniem bodźców sensorycznych. Z zaburzeń związanych z integracją sensoryczną dziecko nie wyrasta: aktualne trudności rosną wraz dzieckiem. Dlatego tak ważna jest interwencja w tym obszarze, poprzedzona specjalistyczną diagnozą.