Magister psychologii, absolwentka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Do zespołu Promyka Słońca dołączyła w 2020 roku. Pracuje głównie z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami uwagi. Zajmuje się również reakcjami adaptacyjnymi związanymi z rodziną i otoczeniem. Oferuje terapię psychologiczną, poradnictwo oraz terapię w formie zabaw. Wciąż podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach dotyczących diagnostyki psychologicznej i terapii, m.in. klinicznej oceny ryzyka przemocy z zastosowaniem narzędzia HCR-20, diagnozy i psychoterapii dzieci i młodzieży z objawami depresji i niskiej samooceny, uzależnienia dzieci i młodzieży od komputera i internetu. Interesuje się psychologią kliniczną, psychologią sądową i literaturą.