You are currently viewing Czym jest test KORP, czyli Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego dziecka?

Czym jest test KORP, czyli Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego dziecka?

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego dziecka (KORP)

Jest to najnowsze narzędzie standaryzowane na dzieciach polskich. Przeznaczone jest do oceny rozwoju psychoruchowego dziecka od 1 m.ż. aż do prawie 10 r.ż. (do 9 r.ż. i 11 m.ż.).

  • KORP jest narzędziem oceniającym poziom rozwoju dziecka w każdej ze sfer oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego.
  • Sfery rozwoju pozwalają na ocenę następujących umiejętności: rozwoju ruchowego (czyli motoryki dużej), motoryki małej i lateralizacji, spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo-ruchowej, komunikowania się i mowy, emocji i relacji społecznych, funkcji behawioralnych oraz umiejętności przedszkolnych i szkolnych.
  • Dodatkową zaletą tego narzędzia jest fakt, że diagnoza dziecka staje się podstawą do opracowania PLANU TERAPII. Rodzic otrzymuje indywidualny plan terapii, w którym uwzględnione są ćwiczenia do każdej badanej sfery.
  • W celu ułatwienia pracy z dzieckiem, ćwiczenia są opisane w taki sposób, żeby każdy terapeuta lub rodzic mógł je realizować we własnym zakresie.

W naszym Centrum proces diagnostyczny prowadzi mgr Sylwia Przondo, doświadczony logopeda i neurologopeda, specjalistka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeutka metody Warnkego. Metody jakimi się posługuje to: Monachijska Funkcjonalna Diagnoza Rozwojowa (MFDR) oraz Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego dziecka (KORP).
Przeprowadza również diagnozy logopedyczne, neurologopedyczne, diagnozy zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD/CAPD),  prowadzi konsultacje i opracowuje indywidualne plany terapeutyczne.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą terapeutyczną Centrum: Oferta terapeutyczna