You are currently viewing Metody oceny rozwoju psychoruchowego dziecka

Metody oceny rozwoju psychoruchowego dziecka

Monachijska Funkcjonalna Diagnoza Rozwojowa (MFDR)

Jest to metoda diagnostyczna do oceny rozwoju psychoruchowego małych dzieci (od 1 m.ż. do 6 r.ż). Składa się z trzech części.

  • Część 1 przeznaczona dla dzieci do 1 r.ż. Ocenia ona 8 najważniejszych funkcji psychomotorycznych, czyli: raczkowanie, siadanie, chodzenie, chwytanie, percepcję, rozumienie i nadawanie mowy, umiejętności społeczne.
  • Część 2 obejmuje dzieci od 2 do 3 r. ż. i ocenia 7 funkcji rozwoju: motorykę dużą i małą, procesy poznawcze, rozumienie i nadawanie mowy, umiejętności społeczne oraz samodzielność.
  • Część 3 przeznaczona jest dla dzieci od 3 do 6 r.ż. i jest kontynuacją testów dla dzieci w pierwszym roku życia i w wieku 2-3 lat.

W naszym Centrum proces diagnostyczny prowadzi mgr Sylwia Przondo, doświadczony logopeda i neurologopeda, specjalistka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeutka metody Warnkego. Metody jakimi się posługuje to: Monachijska Funkcjonalna Diagnoza Rozwojowa (MFDR) oraz Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego dziecka (KORP).
Przeprowadza również diagnozy logopedyczne, neurologopedyczne, diagnozy zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD/CAPD),  prowadzi konsultacje i opracowuje indywidualne plany terapeutyczne.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą terapeutyczną Centrum: Oferta terapeutyczna