Neurologopeda, logopeda, pedagog specjalny, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Pracuje przede wszystkim z małymi z dziećmi, już od urodzenia – m.in. z zaburzeniami motoryki obszaru ustno-twarzowego, dziećmi z zaburzeniami karmienia i jedzenia, z wybiórczością pokarmową, a także z pacjentami z zaburzeniami komunikacji i artykulacji. Ukończyła kurs terapii Castillo Morales oraz bardzo wiele innych szkoleń dotyczących motoryki układu ustno-twarzowego, m.in. w zakresie elektrostymulacji, terapii nerwu błędnego, metody Padovan , MFS, integracji odruchów twarzy, kinezjotapingu, szereg szkoleń dotyczących terapii żywienia, m.in. laktacji, wybiórczości pokarmowej, akcesoriów do karmienia, zaburzeń mowy i języka, m.in., afazji, dyslalii, alalii, komunikacji alternatywnej – PECS, AAC, BLISS, autyzmu – np. ESDM, Son Rise, TUS. Autorka publikacji Neurologopedyczne studia przypadków. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas stażu na oddziale patologii noworodka i asystując specjaliście SLT na szkoleniach Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy. Prowadziła również szkolenia dla studentów i nauczycieli.