Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » Terapie finansowane przez PFRON

Terapie finansowane przez Pfron

Zobacz czego dotyczy ten projekt

Wstęp

W ramach umowy zawartej w dniu 27 maja 2019 r. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do 31 marca 2022 r. w ramach konkursu “Szansa-rozwój-niezależność” będziemy realizować zadanie zlecone polegające na prowadzeniu terapii dla osób z niepełnosprawnościami w wieku od urodzenia do 18 roku życia.

W trzecim okresie realizacji zadania, trwającym od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022 r., wsparciem zostanie objętych 156 dzieci, które skorzystają z następujących terapii:

 • terapia wzroku
 • polaryzacja
 • integracja sensoryczna
 • terapia psychologiczna
 • terapia pedagogiczna
 • terapia logopedyczna
 • rehabilitacja ruchowa
 • arteterapia
 • zajęcia stymulujące rozwój psychomotoryczny oraz społeczno-poznawczy
 • stymulowanie rozwoju funkcji wykonawczych

Zostaną również zakupione zestawy pomocy do różnych terapii, prowadzonych w ramach zadania.

logo i napis "Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych"

Nabór uczestników projektu jest prowadzony przez Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne Fundacji “Promyk Słońca”, tel. 665 413 699 (czynny od 8.oo do 12.00).

Warunkami koniecznymi dla skorzystania z terapii są:

 • wiek do 18 roku życia
 • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
 • w zależności od rodzaju terapii: posiadanie opinii o potrzebie wspomagania rozwoju, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub skierowania od lekarza prowadzącego
 • miejsce zamieszkania na terenie województwa dolnośląskiego

UWAGA! Beneficjent ostateczny projektu nie może korzystać z tej samej formy wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów, współfinansowanych ze środków PFRON, jeżeli realizacja tej formy wsparcia prowadzi, w każdym z projektów, do osiągnięcia takich samych efektów.

Udział w projekcie jest dla uczestnika bezpłatny.

Projekt “Rehabilitacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością” realizowany jest dzięki współfinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem projektu jest zwiększenie stopnia usprawnienia, ograniczenie skutków niepełnosprawności i zwiększenie samodzielności beneficjentów zadania.