Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » Rozwój kompetencji szkolnych i umiejętności społecznych przedszkolaków oraz poprawa kompetencji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego

Rozwój kompetencji szkolnych i umiejętności społecznych przedszkolaków oraz poprawa kompetencji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego

Zobacz czego dotyczy ten projekt
dzieci w sali terapeutycznej, zabawa na podłodze interaktywnej

Wstęp

Fundacja „Promyk Słońca” realizuje projekt „Rozwój kompetencji szkolnych i umiejętności społecznych przedszkolaków oraz poprawa kompetencji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10: Edukacja, Działanie 10.1: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. 

Okres realizacji projektu

styczeń 2017 r. – kwiecień 2018 r.

Cel projektu

osiągnięcie gotowości szkolnej i umiejętności dzieci z niepełnosprawnością, uczęszczających do Publicznego Przedszkola Integracyjnego „Promyk Słońca”.

Planowane efekty

  • zwiększenie kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie stymulowania rozwoju funkcji wykonawczych u dzieci;
  • poprawa funkcjonowania dzieci objętych wsparciem w zakresie funkcji wykonawczych (pamięć, uwaga, giętkość poznawcza, wnioskowania, planowanie, hamowanie).

W ramach projektu

  • przeszkolimy 20 nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie stymulowania rozwoju funkcji wykonawczych;
  • zrealizujemy zajęcia dodatkowe dla 34 dzieci z niepełnosprawnością, uczęszczających do Publicznego Przedszkola Integracyjnego „Promyk Słońca”.

Całkowita wartość projektu

209 012,50 zł, dofinansowanie: 198 561,85 zł.

Biuro projektu

Fundacja “Promyk Słońca”
ul. Swobodna 8a
50-088 Wrocław
tel. 71 7950 951

pełen opis pod grafiką
trzy loga, logo Fundusze Europejskie - program regionalny, logo DOLNY ŚLĄSK, logo Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny