Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » Razem w pełni sprawni 2019

Razem w pełni sprawni 2019

Zobacz, czego dotyczy ten projekt
logo oraz napis "razem w pełni sprawni 2019""

Cel projektu

Celem projektu jest uwrażliwienie uczniów na obecność i potrzeby osób z niepełnosprawnością. Chcemy przełamywać uprzedzenia i stereotypy, zmieniać postrzeganie osób z niepełnosprawnością.

Jesteśmy przekonani, że realizowane w szkołach działania wprowadzą zmiany w sposobie myślenia uczniów. Absolwenci takich szkół będą pamiętać o swoich doświadczeniach z okresu szkolnego i w dorosłym życiu, w wieku aktywności zawodowej zamiast zajmować się likwidowaniem ciągle odradzających się barier społecznych lub architektonicznych będą wprowadzać w życie ideę społeczeństwa uniwersalnego – otwartego dla każdego, BEZ BARIER.

W ramach projektu proponujemy:

1. Warsztaty dla nauczycieli, podczas których uczestnicy wspólnie poszukają rozwiązań:

  • jak tworzyć szkolną wspólnotę pomimo różnic; jak być nowoczesną szkołą – otwartą na różnorodność i odpowiadającą na potrzeby i predyspozycje każdego ucznia,
  • jak radzić sobie ze stresem oraz wypaleniem zawodowym;

Cykl warsztatów dla nauczycieli obejmuje dwa jednodniowe spotkania (piątek) spotkania w następujących terminach:

  • I zjazd: 2 połowa maja 2019 r.
  • II zjazd: wrzesień/październik 2019 r.

Miejsce warsztatów: Wrocław

Uwaga: Z każdej szkoły w warsztatach bierze udział 1 nauczyciel, który będzie opiekunem projektu w szkole. 

2. Warsztaty filmowe dla uczniów (prowadzone przez Internet), których efektem będą filmy prezentowane podczas uroczystej gali filmowej podsumowującej projekt (w grudniu 2019). Dla uczestników konkursu filmowego przewidziane są nagrody-niespodzianki.

Pracując nad własnymi filmami, uczestnicy warsztatów będą mieli okazję wykazać się pomysłowością, kreatywnością, talentem artystycznym, poznać sylwetki wybitnych twórców kina i ich dzieła, a przy okazji zmierzyć się z takimi tematami, jak szacunek, różnorodność, empatia, tolerancja.

3. Warsztaty na temat niepełnosprawności w każdej szkole (1 spotkanie w każdej szkole) – spotkania prowadzone przez osoby z niepełnosprawnościami. Celem warsztatów jest przełamywanie barier i stereotypowego myślenia o niepełnosprawności.  

Termin realizacji projektu: maj – grudzień 2019.

Dodatkowe informacje:
Tel. (71) 7950-951

Aleksandra Bojo – abojo@promykslonca.pl

Anna Jeżowska-Siwek – asiwek@promykslonca.pl

Małgorzata Gębicka-Zdanewicz – mgebicka@promykslonca.pl

Fundacja “Promyk Słońca”, ul.Swobodna 8a, 50-088 Wrocław

Rekrutacja szkół została zakończona. Bardzo dziękujemy za przesłane zgłoszenia!

O wynikach rekrutacji poinformujemy Państwa mailowo.

logo i napis "Nie ma Barier - Dolny Śląsk"

Projekt współfinansowany przez Województwo Dolnośląskie

logo i napis "Urząd marszałkowski województwa dolnośląskiego - dolny śląsk www.umwd.pl "