Specjaliści

 mgr. psycholog Marta Ziółkowska

Cennik

Wizyty realizowane od 01.01.2022:
300 zł

Rejestracja

REALIZUJEMY ŚWIADCZENIA: enel-med CENTRUM MEDYCZNE, POLMED, MEDICOVER, GRUPA LUXMED

QEEG (mapowanie mózgu) jest sposobem analizowania zapisu EEG przy użyciu specjalistycznego oprogramowania.

QEEG i potencjały wywołane to badanie dla dzieci od 6. roku życia, młodzieży i dorosłych. Badanie służy ocenie funkcjonowania neurobiologicznego, może wyjaśnić podłoże trudności szkolnych, kłopotów z pamięcią, koncentracją, nadmiernego pobudzenia lub zahamowania.

QEEG odpowiada na pytanie, czy EEG osoby badanej różni się od zapisu jej zdrowych rówieśników. Jest stosowane również jako diagnostyka uzupełniająca w przebiegu chorób neurologicznych oraz po urazach mózgu.

QEEG wraz z potencjałami wywołanymi to nowoczesna metoda diagnozy funkcjonalnej mózgu. Badany pozostaje w pozycji siedzącej. W badaniu z użyciem czepka wykonuje się zapis w trzech wariantach: przy oczach zamkniętych, otwartych i podczas wykonywania zadania (gra na komputerze). Analiza danych obejmuje porównanie zapisu do grupy normatywnej wraz z mapowaniem, charakterystykę podtypu neurobiologicznego, analizę przebiegu procesów percepcji, kojarzenia, pamięci i funkcji wykonawczych. Wskazania obejmują wyznaczenie protokołu do terapii EEG biofeedback (jeśli jest zalecane).