Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » Projekty zakończone 2016

Projekty Zakończone w 2016

Zobacz czego dotyczą te projekty

Razem w pełni sprawni 2016

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

CEL: Uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób niepełnosprawnych w najbliższym otoczeniu

OPIS: Zadanie polegało na kontynuacji idei projektu „Razem w pełni sprawni” – w tegorocznej edycji zrealizowaliśmy warsztaty dla 12 nauczycieli z 12 szkół, oraz warsztaty internetowe dla 38 uczniów i stacjonarne dla uczniów wszystkich szkół, biorących udział w projekcie. Uczniowie zrealizowali własne projekty – etiudy filmowe – o tematyce związanej z niepełnosprawnością. Etiudy były prezentowane podczas gali podsumowującej, są też prezentowane na kanale Fundacji Promyk Słońca na portalu YouTube 

TERMIN REALIZACJI: 2016-03-15 – 2016-12-31

Wrocławski Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Gmina Wrocław ze środków PFRON

CEL: Zaspokajanie potrzeb i podnoszenie poziomu życia osób niepełnosprawnych mieszkających we Wrocławiu.

OPIS: W ramach zadania kontynuowaliśmy prowadzenie punktu informacji miejskiej dla osób niepełnosprawnych (dzieci i dorosłych), ich rodzin, otoczenia oraz podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Porady były bezpłatne i dotyczyły tematyki związanej z niepełnosprawnością: m.in. kwestii zdrowotnych, prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych, psychologicznych, edukacyjnych, realizowanych programów pomocowych itp., dystrybuowane były ulotki oraz informatory dotyczące działań podejmowanych we Wrocławiu na rzecz osób niepełnosprawnych i promowany był Wrocław jako miejsce przyjazne dla osób niepełnosprawnych. Oprócz tego prowadzony był portal z informacjami dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia zawierający informacje o możliwości uzyskania wsparcia na terenie miasta.

TERMIN REALIZACJI: 2016-05-16 – 2016-12-31 

Uczymy się przez Internet. Dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Gmina Wrocław

CEL: Celem zadania było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności oraz wyrównywanie braków edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w zależności od ich indywidualnych potrzeb, rozwijanie ich zainteresowań i zdolności oraz wzrost kreatywności wszystkich uczestników projektu.

OPIS: Zadanie polegało na realizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, nakierowanych na podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności, kreatywności i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań oraz wyrównywanie braków edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów mieszkających lub uczących się we Wrocławiu. Zajęcia realizowane były zdalnie, z wykorzystaniem modelu nauczania wypracowanego przez Fundację w projekcie innowacyjnym PO Kapitał Ludzki “Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie”, przy użyciu platformy internetowej umożliwiającej pracę w czasie synchronicznym (rzeczywistym). W zajęciach uczestniczyło 41 uczniów.

TERMIN REALIZACJI: 2016-02-15 – 2016-12-31

Kolonie z Promykiem Słońca

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Gmina Wrocław

CEL: Wypoczynek dzieci i młodzieży, poprawa zdrowia i kondycji fizycznej uczestników kolonii, promocja turystyki i rozwijanie aktywności turystycznej dzieci niepełnosprawnych, wspieranie rozwoju społecznego, psychicznego, fizycznego uczestników oraz rozwijanie w nich poczucia odpowiedzialności za innych poprzez naukę działania w grupie.

OPIS: Zadanie polegało na organizacji kolonii dla 18 dzieci z niepełnosprawnościami, mieszkających we Wrocławiu i/lub uczęszczających do wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem policealnych i pomaturalnych), w wieku od 6 do 20 lat. Kolonie trwały 7 dni, dzieci były zakwaterowane w Lądku-Zdroju w DW Apis, uczestniczyły też w wycieczkach, m.in. do Polanicy Zdroju, Ząbkowic Śląskich i Kłodzka.

TERMIN REALIZACJI: 2016-06-01 – 2016-08-31

Bank Asystentów 2016

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Samorząd Województwa Dolnośląskiego

CEL: Zwiększenie dostępności i upowszechnienie usług asystentów dla osób z niepełnosprawnością.

OPIS: W ramach projektu przeszkoliliśmy 23 osoby i świadczyliśmy usługi asystenckie: w okresie od kwietnia do grudnia wykonano łącznie 2650 godzin usług dla 44 osób z 7 powiatów województwa dolnośląskiego (powiat M. Wrocław, średzki, kłodzki, M. Wałbrzych, trzebnicki, M. Jelenia Góra, wołowski).

TERMIN REALIZACJI: 2016-03-01 – 2016-12-31

Mikołajki 2016

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Samorząd Województwa Dolnośląskiego

CEL: Wspieranie aktywności społecznej i kulturalnej dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodzin z regionu Dolnego Śląska.

OPIS: W ramach zadania zrealizowaliśmy imprezę mikołajkową dla  około 100 dzieci z niepełnosprawnościami , składającą się ze spektaklu, przygotowanego przez pracowników Fundacji wspólnie z naszymi podopiecznymi, spotkania ze Świętym Mikołajem oraz warsztatów plastycznych.

TERMIN REALIZACJI: 2016-10-03 – 2016-12-31