Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » Projekty zakończone 2015

Projekty Zakończone w 2015

Zobacz czego dotyczą te projekty

Program poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych - Wrocławski Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Gmina Wrocław

CEL: Zaspokajanie potrzeb i podnoszenie poziomu życia osób niepełnosprawnych mieszkających we Wrocławiu.

OPISW ramach zadania prowadziliśmy punkt informacji miejskiej dla osób niepełnosprawnych (dzieci i dorosłych), ich rodzin, otoczenia oraz podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Porady były bezpłatne i dotyczyły tematyki związanej z niepełnosprawnością: m.in. kwestii zdrowotnych, prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych, psychologicznych, edukacyjnych, realizowanych programów pomocowych itp., dystrybuowane były ulotki oraz informatory dotyczące działań podejmowanych we Wrocławiu na rzecz osób niepełnosprawnych i promowany był Wrocław jako miejsce przyjazne dla osób niepełnosprawnych. Oprócz tego prowadzony był portal z informacjami dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia zawierający informacje o możliwości uzyskania wsparcia na terenie miasta.
Projekt prowadzony był w partnerstwie ze Stowarzyszeniem “Twoje Nowe Możliwości”.

TERMIN REALIZACJI: 2015-01-02 – 2015-05-30

Wrocławski Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Gmina Wrocław ze środków PFRON

CEL: Zaspokajanie potrzeb i podnoszenie poziomu życia osób niepełnosprawnych mieszkających we Wrocławiu.

OPIS: W ramach zadania kontynuowaliśmy prowadzenie punktu informacji miejskiej dla osób niepełnosprawnych (dzieci i dorosłych), ich rodzin, otoczenia oraz podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
Porady były bezpłatne i dotyczyły tematyki związanej z niepełnosprawnością: m.in. kwestii zdrowotnych, prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych, psychologicznych, edukacyjnych, realizowanych programów pomocowych itp., dystrybuowane były ulotki oraz informatory dotyczące działań podejmowanych we Wrocławiu na rzecz osób niepełnosprawnych i promowany był Wrocław jako miejsce przyjazne dla osób niepełnosprawnych. Oprócz tego prowadzony był portal z informacjami dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia zawierający informacje o możliwości uzyskania wsparcia na terenie miasta.

TERMIN REALIZACJI: 2015-06-01 – 2015-12-31

Uczymy się przez Internet. Dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Gmina Wrocław

CEL: Celem zadania było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności oraz wyrównywanie braków edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w zależności od ich indywidualnych potrzeb, rozwijanie ich zainteresowań i zdolności oraz wzrost kreatywności wszystkich uczestników projektu.

OPIS: Zadanie polegało na realizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, nakierowanych na podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności, kreatywności i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań oraz wyrównywanie braków edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów mieszkających lub uczących się we Wrocławiu. Zajęcia realizowane były zdalnie, z wykorzystaniem modelu nauczania wypracowanego przez Fundację w projekcie innowacyjnym PO Kapitał Ludzki “Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie”, przy użyciu platformy internetowej umożliwiającej pracę w czasie synchronicznym (rzeczywistym). W zajęciach uczestniczyło 16 uczniów.

TERMIN REALIZACJI: 2015-02-02 – 2015-07-12

Kolonie z Promykiem Słońca

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Gmina Wrocław

CEL: Wypoczynek dzieci i młodzieży, poprawa zdrowia i kondycji fizycznej uczestników kolonii, promocja turystyki i rozwijanie aktywności turystycznej dzieci niepełnosprawnych, wspieranie rozwoju społecznego, psychicznego, fizycznego uczestników oraz rozwijanie w nich poczucia odpowiedzialności za innych poprzez naukę działania w grupie.

OPIS: Zadanie polegało na organizacji kolonii dla 20 dzieci z niepełnosprawnościami, mieszkających we Wrocławiu i/lub uczęszczających do wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem policealnych i pomaturalnych), w wieku od 6 do 20 lat. Kolonie trwały 7 dni, dzieci były zakwaterowane w Domu Wczasów Dziecięcych Green Rest w Polanicy Zdroju, uczestniczyły też w wycieczkach poza miejsce wypoczynku.

TERMIN REALIZACJI: 2015-06-01 – 2015-08-28

Udostępnienie i upowszechnienie usługi asystentury funkcjonalnej dla osób z niepełnosprawnościami

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Samorząd Województwa Dolnośląskiego

CEL: Zwiększenie dostępności i upowszechnienie usług asystentów dla osób z niepełnosprawnością.

OPISW ramach projektu przeszkoliliśmy 23 osoby i świadczyliśmy usługi asystenckie: w okresie od września do grudnia wykonano łącznie 800 godzin usług dla 28 osób z 8 powiatów województwa dolnośląskiego (powiaty: jeleniogórski, wałbrzyski, lwówecki, wołowski, średzki, M. Wrocław, M. Wałbrzych, M. Jelenia Góra).

TERMIN REALIZACJI: 2015-09-01 – 2015-12-31

Spotkanie z Mikołajem

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: : Samorząd Województwa Dolnośląskiego

CEL: Wspieranie aktywności społecznej i kulturalnej dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodzin z regionu Dolnego Śląska.

OPISW ramach zadania zrealizowaliśmy imprezę mikołajkową dla  około 80 dzieci z niepełnosprawnościami , składającą się z projekcji filmu „Niezwykłe święta Kacpra i Emmy”, spotkania ze Świętym Mikołajem oraz wręczenia prezentów i wspólnego poczęstunku.

TERMIN REALIZACJI: 2015-11-23 – 2015-12-20