Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » Projekty zakończone 2012

Projekty Zakończone w 2012

Zobacz czego dotyczą te projekty

Integracja przez zabawę

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

CEL: Uwrażliwianie na obecność i potrzeby osób niepełnosprawnych w najbliższym otoczeniu

OPISProjekt obejmował realizację warsztatów dla laureatów konkursu „Razem w pełni sprawni”. Warsztaty artystyczne realizowane były w dwóch grupach wiekowych: dla przedszkolaków i uczniów młodszych klas szkoły podstawowej oraz uczniów klas starszych i gimnazjów. Wzięło w nich udział ok. 50 dzieci. Warsztaty prowadzone były przez profesjonalnych trenerów.

TERMIN REALIZACJI: 2012-02-24 – 2012-03-24

Promyk Słońca na co dzień

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ze środków PFRON.

CEL: Wspieranie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z regionu Dolnego Śląska.

OPISZrealizowano trzy imprezy o charakterze sportowo-kulturalno-rekreacyjnym dla dzieci z niepełnosprawnością zamieszkałych na terenie województwa dolnośląskiego: wyjście do ZOO, zawody pływackie i przedstawienie teatralne. Podczas trzech edycji szkoleń dla wolontariuszy wyszkolono 45 wolontariuszy, którzy brali czynny udział w organizacji i obsłudze imprez dla dzieci niepełnosprawnych.

Utworzone zostało Centrum Wolontariatu, w ramach którego przeszkoleni wolontariusze wspierają rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym.

TERMIN REALIZACJI: : 2012-06-01 – 2012-12-31

Masz prawo wiedzieć. Poradnictwo dla osób niepełnosprawnych

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:  Gmina Wrocław ze środków PFRON

CEL: Podniesienie świadomości społecznej, wyrównanie szans oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych

OPISW ramach projektu udzielano porad na temat uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych (poradnictwo psychologiczne, społeczno-prawne, techniczne, edukacyjne i zawodowe) w ramach punktu poradnictwa oraz prowadzonego portalu informacyjnego.

TERMIN REALIZACJI: 2012-09-03 – 2012-12-31

Dziecko niepełnosprawne. Poradnik

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:  Gmina Wrocław ze środków PFRON

CEL: Poradnik miał na celu przekazać informacje na temat współczesnych metod diagnostyki i rehabilitacji, wyposażyć rodziców w wiedzę umożliwiającą jak najwcześniejsze zauważenie i wychwycenie dysfunkcji czy zaburzeń rozwojowych u dzieci, poinformować o prawach dzieci i przysługujących im świadczeniach i innej pomocy.

OPISOpracowany został poradnik, który w przystępny sposób przekazuje rodzicom informacje na temat współczesnych metod, diagnostyki i rehabilitacji, wyposaża rodziców w wiedzę umożliwiającą jak najwcześniejsze zauważenie i wychwycenie dysfunkcji czy zaburzeń rozwojowych u dzieci oraz informuje o prawach dzieci i przysługujących im świadczeniach i innej pomocy. Poradnik był wydany w 2000 egzemplarzy i dystrybuowany bezpłatnie wśród osób zainteresowanych. Jest też do pobrania na stronie https://test1.promykslonca.pl/wydawnictwo/nowoci-wydawnicze

TERMIN REALIZACJI: 2012-09-03 – 2012-12-31

Kompleksowa i ciągła rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do 18 roku życia

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:  PFRON, zadanie zlecone w ramach konkursu IX

CEL: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych

OPISW ramach projektu prowadziliśmy terapie: Biofeedback, terapię pedagogiczną, integrację sensoryczną, polaryzację, rehabilitację ruchową, logopedyczną i dogoterapię dla 150 dzieci niepełnosprawnych.

TERMIN REALIZACJI: 2012-04-01 – 2013-03-31

Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:  PFRON w ramach programu „Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu”

CEL: Terapia dzieci niepełnosprawnych

OPISW ramach zadania prowadziliśmy następujące terapie: terapia EEG – Biofeedback, arteterapia, rehabilitacja społeczna, terapia logopedyczna dla 60 dzieci z niepełnosprawnością. Ponadto prowadziliśmy następujące działania: opracowanie i przygotowanie indywidualnych programów terapeutycznych dla dzieci (materiałów informacyjno-szkoleniowych dla rodziców) zawierających opis i analizę indywidualnych przypadków, a także określenie oddziaływań terapeutycznych i możliwości rozwojowych dziecka; spotkania konsultacyjne, podczas których rodzice zostaną przeszkoleni  w zakresie postępowania terapeutycznego i pracy z dzieckiem oraz opracowanie, przygotowanie do druku i druk materiałów edukacyjnych dla rodziców – biuletynu pt. „Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci”.

TERMIN REALIZACJI: 1.04.2012 – 31.12.2012