Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » Projekty zakończone 2010

Projekty Zakończone w 2010

Zobacz czego dotyczą te projekty

Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: PFRON w ramach programu „Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu”

CEL: Terapia dzieci niepełnosprawnych

OPISW roku 2010  zaplanowane zostały następujące zadania w ramach wczesnej pomocy dziecku niepełnosprawnemu w zakresie prowadzenia rehabilitacji społecznej dzieci niepełnosprawnych: terapia zajęciowa, indywidualne zajęcia psychoedukacyjne, terapia EEG-biofeedback, terapia integracji sensorycznej, terapia logopedyczna; w zakresie organizowania szkoleń i wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych: opracowanie i przygotowanie indywidualnych programów terapeutycznych dla dzieci (materiałów informacyjno-szkoleniowych dla rodziców) zawierających opis i analizę indywidualnych przypadków, a także określenie oddziaływań terapeutycznych i możliwości rozwojowych dziecka; instruktaż rodziców w zakresie postępowania terapeutycznego i pracy z dzieckiem oraz przygotowanie i wydanie poradnika dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci (materiały informacyjno-szkoleniowe). W ramach zadania wsparciem objętych zostało  80 dzieci z niepełnosprawnością.

TERMIN REALIZACJI: 1.01.2010 – 31.12.2010

Poradnik dla Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością i prowadzenie punktu wsparcia i informacji dla osób niepełnosprawnych

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Gmina Wrocław ze środków PFRON

CEL: Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie psychologiczne oraz zapewnienie dostępu do możliwie pełnej informacji dotyczącej różnych obszarów aktywności osób niepełnosprawnych

OPIS: Uruchomienie we Wrocławiu punktu wsparcia i informacji dla osób niepełnosprawnych, prowadzącego poradnictwo psychologiczne, społeczno-prawne, edukacyjne i zawodowe oraz prowadzenie portalu informacyjno-doradczego dla osób niepełnosprawnych oraz rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych – Poradnika dla Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością

TERMIN REALIZACJI: 2.08-2010 – 31.12.2010