You are currently viewing Bezpłatne szkolenia

Bezpłatne szkolenia

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia finansowane ze środków PFRON:

  1. Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

2. Opiekun osoby z niepełnosprawnościami

Więcej informacji…