Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » O Fundacji

O Fundacji

Misja

Niesiemy pomoc dzieciom niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością.

Obszary działań

Fundacja “Promyk Słońca” jest organizacja pożytku publicznego działającą od 1990 roku.
Realizujemy model zintegrowanych i kompleksowych działań w zakresie opieki nad dzieckiem z wyzwaniami rozwojowymi i jego rodziną poprzez aktywność w następujących obszarach:

  • Wczesna diagnostyka
  • Rehabilitacja
  • Wczesne wspomaganie rozwoju
  • Opieka
  • Edukacja
  • Wsparcie dla rodziców i opiekunów
  • Kampanie społeczne
  • Szkolenie i doskonalenie zawodowe specjalistów
  • Badania naukowe
  • Budowanie partnerstwa publiczno-społecznego na rzecz dziecka i rodziny

Rada Fundatorów

Prezes: Krzysztof Pietraszkiewicz                                                                                                                                                                           dr n. med. Grażyna Banaszek
prof. dr hab. Marek Woźniewski

Zarząd Fundacji Promyk Słońca

Dyrektor Generalny: Anna Grabowska
Członek Zarządu: dr n. med. Adriana Pietraszkiewicz

Rada Naukowa

Przewodniczący: prof. dr hab. Marek Woźniewski
Członkowie:
dr n. med. Grażyna Banaszek
prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka
dr n. med. Bożena Dołyk
prof. dr hab. n. med. Marek Jóźwiak
dr hab. Wojciech Kiebzak, prof. UJK
prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kowalski
prof. dr hab. n. hum. Joanna Kruk-Lasocka
prof. dr hab. n. med. Irena Norska-Borówka
dr n. med. Jolanta Taczała
prof. dr hab. Stefania Walasek
dr Dorota Wójtowicz

Sprawozdania

Wstęp

Fundacja “Promyk Słońca” otrzymała status organizacji pożytku publicznego 8 listopada 2004.
Sprawozdania merytoryczne i finansowe fundacji publikowane są na stronie Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

2020

2019

2018