Magister fizjoterapii, absolwentka wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego. W Przychodni Promyka Słońca pracuje od 2006 roku, głównie z pacjentami z wadami postawy, skoliozami, zaburzeniami integracji sensorycznej, w wieku od 3 do 18 lat. Dysponuje bardzo szerokim warsztatem terapeutycznym, stosuje metody FITS, SEAS, ISST SCHROTH, PNF, terapię czaszkowo-krzyżową, kinezjotaping. Ukończyła również kurs diagnozy i terapii integracji sensorycznej. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje i zdobywa nowe umiejętności, uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach.