Cennik

Rejestracja

REALIZUJEMY ŚWIADCZENIA: enel-med CENTRUM MEDYCZNE, POLMED, MEDICOVER, GRUPA LUXMED

Dobomed to metoda trójpłaszczyznowej korekcji skolioz opracowana przez prof. Krystynę Dobosiewicz. Diagnostyka w ramach tej metody opiera się na specjalnie opracowanej karcie badań, uwzględniającej badanie kliniczne, pomiary antropometryczne i badania RTG. Ćwiczenia to przede wszystkim asymetryczne ćwiczenia oddechowe. Źródłem korekcji jest odpowiednio kierowane powietrze w aktywnym, świadomym, nasilonym wdechu i wydechu pacjenta, który przyjmuje ściśle określone, symetryczne, odciążające pozycje wyjściowe. Stopniowanie trudności korekcji pod działaniem siły ciążenia odbywa się przez zmianę pozycji. Każde ćwiczenie uwzględnia mobilizację, korekcję i stabilizację, czyli utrwalenie uzyskanej korekcji, i oddziałuje na układ czucia głębokiego (propriocepcję). Metoda powoduje aktywizację mięśni po stronie wklęsłej krzywizny (rozciąganie, uelastycznianie i wzmocnienie), uruchomienie stawów żebrowo-kręgowych i żebrowo-poprzecznych, wyrównanie napięcia mięśniowego po obu stronach skrzywienia oraz korekcję skrzywienia za pomocą ruchów oddechowych.

Stosowanie Dobomed wpływa nie tylko na morfologię deformacji, lecz także poprawia funkcję układu oddechowego i zwiększa wydolność wysiłkową. Dobomed jest metodą stosowaną samodzielnie u pacjentów współpracujących lub łączoną z leczeniem gorsetowym. Terapeuta wdraża rodziców do wykonywania ćwiczeń w domu, ponieważ regularne ćwiczenie jest istotnym warunkiem sukcesu terapeutycznego.