lek. Katarzyna Zabrocka-Łabaziewicz

Kardiolog

lek. Katarzyna Zabrocka-Łabaziewicz

Jest kardiologiem z wieloletnim doświadczeniem klinicznym. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy na oddziale kardiologicznym oraz w poradni kardiologicznej. Członkini Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Sekcji Echokardiograficznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Umiejętności i wiedzę echokardiograficzną doskonali w oparciu o program platformy edukacyjnej 123sonography prowadzonej przy Uniwersytecie Medycznym w Wiedniu, gdzie ukończyła kurs Masterclass.

Przeprowadza konsultacje kardiologiczne z doborem właściwego leczenia lub profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych. Wykonuje badanie echokardiograficzne serca (Echo serca) oraz opisy badań EKG, Holter EKG oraz ciśnieniowy. Oferowane badania diagnostyczne wykonuje z należytą starannością, stosując się do standardów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W Centrum “Promyk Słońca” wykonuje opisy badania Holter EKG 24h.

Usługi

W Centrum „Promyk Słońca” lek. Katarzyna Zabrocka-Łabaziewicz wykonuje opis badania.