lek. Marzena Ambicka-Ciba

Neurolog dziecięcy 

lek. Marzena Ambicka-Ciba

Doktor nauk medycznych, specjalista w dziedzinie pediatrii i neurologii dziecięcej. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W szpitalu im. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy kieruje Oddziałem Dziennym Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego, Prowadzi konsultacje w Ośrodku dla Dzieci Niepełnosprawnych w Miliczu. W Przychodni Promyk Słońca przyjmuje pacjentów m.in. z uszkodzeniami okołoporodowymi, wcześniaków, po wylewach, z uszkodzeniem splotu barkowego, niską masa urodzeniowa, po trudnej ciąży i porodzie, z ciąż mnogich.

Zajmuje się diagnostyką rozwoju niemowlęcia, oceną przebiegu rehabilitacji neurologicznej dzieci, np. z mózgowym porażeniem dziecięcym, z przepukliną oponowo-rdzeniową, po urazach, diagnostyką i leczeniem chorób i uszkodzeń układu nerwowego, chorób układu nerwowo-mięśniowego, takich jak miopatie, artrogrypoza, przepukliny oponowo-rdzeniowe, mózgowe porażenie dziecięce (MPDz) i inne zespoły porażeniowe. Opóźnienia rozwoju psychoruchowego, zaburzenia rozwoju intelektualnego, zespoły genetyczne z problemami neurologicznym (np. zespół Downa).

Należy do Towarzystwa Neurologów Dziecięcych.