Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » Książki » Szczególne rodzicielstwo

Szczególne rodzicielstwo

książka dla ciebie
okładka książki - Szczególne rodzicielstwo

Szczególne rodzicielstwo. Poradnik dla rodziców dzieci z  niepełnosprawnością.

Zobacz w formacie pdf

Pogodzenie się z niepełnosprawnością własnego dziecka jest jednym z najtrudniejszych zadań, jakie stoją przed rodzicami dzieci z problemami rozwojowymi. To zadanie otwiera jednak także drogę do podejmowania mądrych, racjonalnych i dobrych dla dziecka decyzji i działań. Akceptacja nie oznacza poddania się; wręcz przeciwnie, pozwala czerpać radość z bycia razem i daje siłę dostawienia czoła wyzwaniom codzienności.

Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi terapeutami, bardzo ważną rolę w procesie wychowania, rozwojui rehabilitacji odgrywa też rodzeństwo i inni członkowie rodziny.Ale funkcja terapeuty, choć tak istotna, nie jest jedyną rolą matek i ojców dzieci niepełnosprawnych. Są przede wszystkim matkami i ojcami, także dla swoich pełnosprawnych dzieci, mężami, żonami, kobietami, mężczyznami, córkami i synami dla swoich rodziców, pracownikami, przyjaciółmi, kolegami. To dla nich zorganizowaliśmy w 2012 roku kampanię społeczną pod patronatem honorowym Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej„Na jednym wózku”, jako wyraz szacunku dla ich determinacji, siły i oddania.

Ta książka jest przeznaczona przede wszystkim dla rodziców i opiekunów dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności.Stworzona przez specjalistów-praktyków, stanowi swego rodzaju praktyczny przewodnik po psychologicznych, emocjonalnych, prawnych, edukacyjnych i rehabilitacyjnych aspektach życia w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym.

(ze wstępu do publikacji)

SPIS TREŚCI

Krajobraz po burzy. Emocjonalne problemy w rodzinie po diagnozie niepełnosprawności dziecka
Pierwsza reakcja: szok
To nie może być prawda!
Złość i protest
Czas żałoby po zdrowym dziecku
„Narodziny” rodziców dziecka niepełnosprawnego
Jak żyć w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym?
Nie jesteś sama, nie jesteś jedyny
Potrzebujesz pomocy
W trosce o siebie i małżeństwo
W trosce o zdrowe dzieci w rodzinie
Dziadkowie, przyjaciele, inni ludzie – bardzo potrzebni
Dziecko potrzebuje miłości
Dziecko potrzebuje wspomagania rozwoju
Zabawa i rehabilitacja. Rehabilitacja i zabawa
Dzieci potrzebują granic
Być supermamą i supertatą dziecka niepełnosprawnego
Towarzyszenie w dorastaniu
Być adwokatem swojego dziecka

Fizjoterapia i terapia zajęciowa wieku rozwojowego
Wzorce prawidłego rozwoju jako podstawa rehabilitacji
Rola ośrodkowego układu nerwowego
Wczesna interwencja to szansa na prawidłowy rozwój
Metody rehabilitacji dzieci
– Metoda Bobathów
– Metoda Vojty
– Metoda Petö
– Metoda Domana-Delacato
– Rehabilitacja wg Wrocławskiego Modelu Usprawniania (WMU)
– Integracja Sensoryczna (SI) według Jean Ayres
– Hipoterapia
– Masaż
Terapia zajęciowa wieku rozwojowego

 

Edukacja drogą do samodzielności. Zapisy prawa oświatowego wspierające edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
– Wczesne wspomaganie rozwoju
– Odroczenie realizacji obowiązku szkolnego
– Bezpłatny transport i opieka
– Indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne
– Nauczanie indywidualne
– Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
– Zajęcia rewalidacyjne
– Indywidualizacja procesu kształcenia
– Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
– Podstawa programowa
– Przedłużenie okresu nauki
– Zwolnienie z realizacji obowiązku szkolnego
– Zatrudnienie dodatkowego specjalisty w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej
– Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości i potrzeb rozwojowych ucznia
– Ocena klasyfikacyjna zachowania

 

Dziecko niepełnosprawne i jego rodzina – aspekty prawne. Pytania i odpowiedzi

Orzekanie o niepełnosprawności
Legitymacja osoby niepełnosprawnej
Ulga rehabilitacyjna
Dodatkowy urlop wychowawczy
Karta parkingowa
Przejazdy ulgowe
Świadczenie pielęgnacyjne
Zasiłek pielęgnacyjny
Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych
Refundacja przedmiotów ortopedycznych
Dofinansowanie przedmiotu i sprzętu ortopedycznego z PFRON
Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Organizacje pozarządowe
Publikacja współfinansowana przez Gminę Wrocław ze środków PFRON.
Redaktor prowadzący: Anna Grabowska

Redakcja: Agata Janiszewska
Oprawa graficzna i skład: Adriana Kotyla
© Copyright by Fundacja „Promyk Słońca”, Wrocław 2012
ISBN 978-83-93-3147-5-1
Realizacja wydawnicza: Oficyna Wydawnicza ATUT
Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
stron: 170