Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » Książki » Razem w pełni sprawni

Razem w pełni sprawni

książka dla ciebie
okładka książki - Bajki terapeutyczne

Razem w pełni sprawni.
Dlaczego trzeba i jak można rozmawiać w szkole o niepełnosprawności.

Książka podejmuje niezwykle ważną społecznie tematykę, dotyczącą kształtowania – począwszy od najmłodszych lat życia – prawidłowego obrazu osób z niepełnosprawnością oraz właściwych postaw wobec nich – akceptujących, pełnych otwartości i szacunku, pozwalających na budowanie świata bez barier, zgodnie z ideą integracji. 

Istotną cechą tej publikacji jest zarówno skoncentrowanie na jednoznacznie sformułowanym temacie, jak i przedstawianie niepełnosprawności w jej różnorodnych kontekstach. Owa różnorodność tematyczna jest niezwykle cenna, szczególnie w sytuacji, gdy – zgodnie z zapowiedzią we wstępie – pozycję tę traktować jako zaproszenie do podejmowania konkretnych zadań wychowawczych promujących integrację oraz do dzielenia się swoimi doświadczeniami z zakresu tego zagadnienia. 

Książka jest cennym poradnikiem dla licznej grupy czytelników – nauczycieli, pedagogów, wychowawców, terapeutów i rodziców: zawiera wiele pomysłów pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, skłania do przemyśleń i zastanowienia się nad sytuacją osób z niepełnosprawnością i postawami wobec nich, inspiruje do formułowania własnych rozwiązań praktycznych. 

dr hab., prof. APS Bernadeta Szczupał

Akademia Pedagogiki Specjalnej 

im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie