Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » Książki » Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

książka dla ciebie
okładka książki - Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

Theodor Hellbrugge i wsp.

Dwutomowy podręcznik obejmujący zagadnienia związane ze stosowaniem Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej u dzieci 1 – 3 roku życia.

Pierwszy rok życia

W niemieckim obszarze kulturowym i językowym nie było dotąd opracowania szczegółowych skal rozwojowych niemowląt, które wcześnie użyte dawałyby szansę na dokładna analizę rozwoju i skuteczne wkroczenie z wczesna terapią. W Centrum Dziecięcym w Monachium wielokrotnie publikowano pojedyncze doniesienia na ten temat, ale dopiero „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa” w końcu wypełnia tę lukę i staje się nieodzownym wyposażeniem lekarza pediatry i psychologa dziecięcego. Wyniki badań odnoszą się do ośmiu ważnych funkcji rozwoju psychoruchowego i rozwoju społecznego dziecka. Są to umiejętności raczkowania, siadania, chodzenia, chwytania, mówienia i rozumienia mowy, a także postępy w społecznym funkcjonowaniu niemowląt. Po raz pierwszy uwzględniono tu kryteria etologiczne, a więc do wczesnego postawienia rozpoznania opóźnień rozwoju już na etapie mowy prewerbalnej i przy ocenie reakcji społecznych niemowląt w sposób usystematyzowany zastosowano obserwację specyficznych sposobów zachowania się dziecka. Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa korzysta z zebranych również na świecie licznych doświadczeń w tej dziedzinie. 

Drugi i trzeci rok życia

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa jest nieskomplikowaną metodą oceny rozwoju psychoruchowego dziecka od pierwszego miesiąca do trzeciego roku życia. Metoda ta oparta jest na kryteriach etologicznych – tzn. na ocenie i interpretacji zachowania dziecka. Pozwala ona na wykrywanie zaburzeń, opóźnień i deficytów w rozwoju ruchowym, jak i percepcji, rozwoju mowy, funkcji manualnych i kontaktów społecznych. Wczesne wykrycie zaburzeń rozwojowych umożliwia wprowadzenie wczesnej rehabilitacji ruchowej, psychologicznej i pedagogicznej, dając dziecku jedyną i niepowtarzalną szansę na wyrównanie lub skompensowanie zaburzonego rozwoju.