Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » Konkurs

Konkurs

KONKURS - Rozwiązania technologiczne na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Od 2017 r. Fundacja „Promyk Słońca” wraz ze Związkiem Banków Polskich przyznają nagrody w konkursie – Rozwiązania technologiczne na rzecz osób z niepełnosprawnościami –  w kategoriach:

  1. Wybitne osiągnięcia w zakresie wykorzystania nowych technologii na rzecz osób z niepełnosprawnościami
  2. Innowacyjne rozwiązania technologiczne na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Laureaci konkursu:

2020 r.

  1. Politechnika Warszawska – za całokształt działań, w tym wrażliwość społeczną, budowanie świadomości, że przestrzeń publiczna powinna być dostępna dla wszystkich, projekt E-MAX POWER.
  2. Fundacja Badań i Rozwoju Nauki – za prace nad bioniczną trzustką – unikalny na skalę światową program badawczy (wykorzystujący biodrukowanie 3D) stanowiący ogromny wkład w rozwój medycyny i ratowanie ludzkiego życia, który  daje nadzieję osobom z cukrzycą na normalne funkcjonowanie, zapobieganie powikłaniom choroby i niepełnosprawności.

2019 r.

  1. Politechnika Białostocka – za całokształt działań, w tym za prace nad nowatorskimi rozwiązaniami i wynalazkami dla osób z niepełnosprawnościami.
  2. Toucan Systems – za Tucan Eye – rewolucyjne urządzenie wspomagające osoby z dysfunkcją wzroku.

2018 r.

  1. Politechnika Wrocławska – za całokształt działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym za dostępność uczelni dla studentów z niepełnosprawnościami.
  2. Piotr Cybulski Robot Manufacture – za Blindtouch – pierwszy aparat fotograficzny dla osób niewidomych.

2017r.

Prof. Henryk Skarżyński – za wybitne osiągnięcia w zakresie tworzenia i wykorzystania nowych technologii na rzecz osób z niepełnosprawnościami.