Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » Jak pomagamy nowe

Jak wspieramy

Zobacz, jak możemy Ci pomóc

Gdzie się zgłosić ?

Oferowana pomoc

Gdzie się zgłosić ?

Przychodnia „Promyk Słońca”

Wrocław, ul. Swobodna 8a

 tel. do rejestracji: 71 367 68 49

Oferowana pomoc

 • konsultacje lekarzy specjalistów – ocena stanu zdrowia dziecka
 • rehabilitacja ruchowa (Vojta, PNF, NDT-Bobath i in.)
 • terapia psychologiczna
 • terapia logopedyczna
 • EEG-Biofeedback
 • Integracja Sensoryczna (SI)
 • terapia wzroku
 • polaryzacja (przezczaszkowa stymulacja mózgu)
 • zajęcia stymulujące rozwój psychomotoryczny i społeczno-poznawczy (terapia grupowa)

Gdzie się zgłosić ?

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Promyk Słońca”

Wrocław, ul. Swobodna 8a

tel. 71 792 30 75
tel. 71 782 77 77 wew. 2
tel. 603 043 374
e-mail: poradnia@promykslonca.pl

Dzierżoniów, ul. Ząbkowicka 70

kom. 605 892 242;
e-mail: dzierzoniow@promykslonca.pl

Oferowana pomoc

 • diagnoza funkcjonalna
 • diagnoza psychologiczno-pedagogiczna, logopedyczna
 • terapia dysleksji i innych trudności szkolnych: terapia pedagogiczna, logopedyczna, terapia ręki, terapia funkcji wykonawczych z wykorzystaniem podłogi interaktywnej (programy Funkcje Wykonawcze, Wczesne Czytanie).
 • TUS (trening umiejętności społecznych dla dzieci ze spektrum autyzmu).

Gdzie się zgłosić ?

Wiodący ośrodek programu „Za życiem”

Wrocław, ul. Swobodna 8a

tel. 71 782 77 77 wew.7
e-mail: zazyciem@promykslonca.pl

Oferowana pomoc

Działania terapeutyczne, specjalistyczne – wieloprofilowe usprawnianie dziecka, u którego wykryto wady rozwojowe (dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością – od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole). Rodzaj terapii uzależniony jest od potrzeb dziecka.

Organizacja i koordynowanie działań wspierających dla dziecka i rodziców.

Gdzie się zgłosić ?

Oferowana pomoc

Gdzie się zgłosić ?

Ośrodek WWR

Wrocław, ul. Swobodna 8a

Wrocław, ul. Swobodna 8a
tel. 71 792 30 75
tel. 603 043 374

Dzierżoniów, ul. Ząbkowicka 70

Dzierżoniów, ul. Ząbkowicka 70
kom. 605 892 242;
e-mail: dzierzoniow@promykslonca.pl

Oferowana pomoc

Wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie rozwoju psychomotorycznego małego dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.
Rodzaj terapii uzależniony jest od potrzeb dziecka.
Pomoc i wsparcie dla rodziców.


Gdzie się zgłosić ?

Oferowana pomoc

Gdzie się zgłosić ?

Integracyjny Żłobek „Promyk Słońca”

Wrocław, ul. Manganowa 10

tel. 71 794 68 85
e-mail: zlobek@promykslonca.pl

Oferowana pomoc

Dodatkowe wsparcie dla dzieci z wyzwaniami rozwojowymi:

 • psycholog
 • logopeda
 • integracja sensoryczna
 • gimnastyka korekcyjna

Gdzie się zgłosić ?

Publiczne Przedszkole Integracyjne „Promyk Słońca”

Wrocław, ul. Swobodna 8a

tel. 71 792 30 74
tel. 71 782 77 77 wew. 3
e-mail: przedszkole@promykslonca.pl

Oferowana pomoc

Oferta przedszkola uwzględnia indywidualne potrzeby każdego dziecka.
Dodatkowe wsparcie terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością.

Gdzie się zgłosić ?

Oferowana pomoc

Gdzie się zgłosić ?

Wrocławski Punkt Informacyjny dla Osób z Niepełnosprawnością

Wrocław, ul. Psie Budy 14/15 lok. 1a

(wejście od ul. Kazimierza Wielkiego)
tel. 695 695 634
e-mail: poradnictwo@promykslonca.pl

Oferowana pomoc

 • poradnictwo prawne
 • informacje o uprawnieniach, ulgach, możliwościach uzyskania pomocy
 • pomoc w wypełnianiu wniosków dot. świadczeń i in.

Gdzie się zgłosić ?

Poradnia Rodzinna

Wrocław, ul. Powstańców Śl. 193b

tel. rejestracja na wizytę: 71 7950 951, 603 475 433

Oferowana pomoc

 • pomoc psychologiczna, pedagogiczna rodzinom w trudnej sytuacji życiowej
 • konsultacje i porady dla rodziców/opiekunów dotyczące opieki i wychowania dzieci i młodzieży;
 • pomoc rodzicom/opiekunom w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi

Gdzie się zgłosić ?

Oferowana pomoc

Gdzie się zgłosić ?

Dział projektów

Wrocław, ul. Swobodna 8a

V piętro, pok.504
tel. 71 7950 951
tel. 603 503 396
e-mail: bank.asystentow@promykslonca.pl

Oferowana pomoc

Asystent pomaga w codziennym funkcjonowaniu – przemieszczaniu się, załatwianiu spraw urzędowych, robieniu zakupów i in.

Gdzie się zgłosić ?

Oferowana pomoc

Gdzie się zgłosić ?

Dział projektów

Wrocław, ul. Swobodna 8a

V piętro, pok.504
tel. 71 7950 951
tel. 603 503 396
e-mail: bank.asystentow@promykslonca.pl

Oferowana pomoc

Pomoc w opiece nad osobą z niepełnosprawnością (w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością lub w mieszkaniu wytchnieniowym).

Gdzie się zgłosić ?

Oferowana pomoc

Gdzie się zgłosić ?

Dział projektów

Wrocław, ul. Swobodna 8a

V piętro, pok.504
tel. 71 7950 951

Oferowana pomoc

Organizujemy kampanie społeczne, imprezy integracyjne, wydarzenia kulturalne, wyjścia do kina, teatru i in.

Pomoc charytatywna.

Gdzie się zgłosić ?

Oferowana pomoc

Gdzie się zgłosić ?

Dolnośląskie Centrum Wsparcia Rodziny.

Wrocław, ul. Powstańców Śl.
193 b,

telefon: 605 505 825
e-mail: dcwr@promykslonca.pl.

Oferowana pomoc

Oferuje wsparcie rodzinom dotkniętym problemem niepełnosprawności – zarówno w czasie ciąży, jak i po urodzeniu dziecka:

 • stała opieka doradcy – terapeuty rodziny
 • konsultacje lekarskie – z ginekologiem
 • z genetykiem
 • z neurologiem
 • z psychiatrą
 • z innym specjalistą (w zależności od potrzeb)
 • konsultacje z położną /doradcą laktacyjnym / fizjoterapeutą dotyczące opieki, pielęgnacji, usprawniania dziecka w warunkach domowych
 • konsultacje z koordynatorem opieki hospicyjnej
 • opieka psychologiczna / psychoterapia
 • grupy wsparcia doradztwo społeczno-prawne
  spotkania z prawnikiem na temat ulg, świadczeń, uprawnień, sytuacji prawnej; pomoc w przygotowaniu pism, wniosków itp.
 • opieka wytchnieniowa

Wspieramy dzieci na różnych etapach życia

1. Żłobek

Integracyjny Żłobek „Promyk Słońca”
Wrocław, ul. Manganowa 10

2. Przedszkole

Publiczne Przedszkole Integracyjne „Promyk Słońca”
Wrocław, ul. Swobodna 8a
Wrocław, ul. Manganowa 10