Fundacja

Promyk słońca

Strona główna » historia

Historia

Poznaj historię fundacji

Powołanie fundacji

 • Ogólnopolska Fundacja na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk Słońca” powołana została 7 czerwca 1990 r. na wzór niemieckiej fundacji Aktion Sonnenschein, założonej przez profesora Theodora Hellbrügge – wybitnego pediatrę, twórcę renomowanego Kinderzentrum w Monachium, autora nowatorskiej metody diagnostyki dziecięcej znanej pod nazwą Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej.

Wśród założycieli Fundacji “Promyk Słońca” znaleźli się ludzie wielkiego serca, przedstawiciele świata medycyny, mediów i biznesu: prof. dr hab. n. med. Jan Pellar, dr n. med. Grażyna Banaszek, prof. dr hab. Bogusław Halikowski , Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Theodor Hellbrügge, Jan Benedykt Jaroszewicz, Wojciech Jędrzejewski, Romuald Kus, Magdalena Olszewska, Krzysztof Pietraszkiewicz, Elżbieta Penderecka, prof. dr hab.  Aleksander Ronikier, ks. Józef Tischner.

1990-1999

 • W 1993 r. Fundacja otworzyła Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego.
 • 14 maja 1993 r. Rada Fundatorów powierzyła obowiązki Prezesa Fundacji prof. dr hab. n. med. Janowi Pellarowi, profesorowi Akademii Medycznej we Wrocławiu.
 • W 1994 r. powstał Oddział Fundacji we Wrocławiu, w którym rozpoczęło działalność Integracyjne Żłobko-Przedszkole, a następnie Centrum dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk Słońca”.
 • 21 stycznia 1995 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Kinderzentrum-München a Fundacją „Promyk Słońca”, dotyczące współpracy naukowej i klinicznej, upowszechniania stosowanych w Kinderzentrum metod diagnostyczno-rehabilitacyjnych, a także organizowania szkoleń dla polskich specjalistów.
 • We wrześniu 1997 r. we Wrocławiu gościł prof. Václav Vojta – wybitny czeski neurolog dziecięcy, twórca neurokinezjologicznej metody diagnozy i terapii zaburzeń ośrodkowej koordynacji nerwowej u niemowląt. W siedzibie Fundacji prof. Vojta poprowadził pierwszy w Polsce kurs doskonalący dla lekarzy z zakresu swojej metody. Zaoferował również pomoc w utworzeniu polskiego ośrodka szkoleniowego. Fundacja nawiązała współpracę z Internationale Vojta Gesellschaft.
 • W 1999 r. Centrum dla Dzieci Niepełnosprawnych we Wrocławiu przekształcone zostało w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

2000-2010

 • 8 listopada 2004 r. Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego.
 • W 2006 r. otrzymaliśmy nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego dla najlepszej organizacji pozarządowej.
 • Listopad 2007 – rozpoczęło działalność Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli Fundacji „Promyk Słońca”
 • 2008 – rozpoczęła działalność Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Promyk Słońca”. Powstało również Publiczne Przedszkole Integracyjne “Promyk Słońca”
 • W 2009 r. Fundacja powołała Międzynynarodowy Instytut Nowych Technologii (MINT). 
 • W 2009 r. Integracyjny Żłobek “Promyk Słońca” został przeniesieny do wyremontowanego budynku przy ul. Manganowej 10 we Wrocławiu.
 • W 2010 r. Fundacja powołała Instytut Spraw  Społecznych.