Doktor nauk medycznych, specjalistka II stopnia w dziedzinie pediatrii i reumatologii. Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób kości i stawów oraz chorób tkanki łącznej o podłożu zapalnym, takich jak młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS), układowe zapalne choroby tkanki łącznej, krzywica, choroba Scheuermanna, łuszczycowe zapalenie stawów, toczeń układowy, zapalenie skórno-mięśniowe, sklerodermia, choroba Schönleina-Henocha, dna, zapalne choroby kręgosłupa, popaciorkowcowe zapalenie stawów. Wykonuje badania ultrasonograficzne.