dr n. med. Bożena Dołyk

Neurolog dziecięcy, pediatra

dr n. med. Bożena Dołyk

Doktor nauk medycznych, specjalista w dziedzinie pediatrii i neurologii dziecięcej. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Nauczyciel diagnostyki metodą Vojty, prowadzi szkolenia lekarzy i terapeutów w tej metodzie. Ukończyła kurs terapii metodą Vojty w Monachium. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych (neurologopedia, logopedia kliniczna, integracja sensoryczna i psychomotoryka) Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Skorzystaj z formularza online i umów wizytę

REJESTRACJA ONLINE

 1. Rejestracja do wybranego specjalisty lekarza lub terapeuty  jest możliwa na podstawie zgłoszenia osobistego (e-formularz), telefonicznego lub przy wsparciu osób trzecich.
 2. W celu zarezerwowania wizyty prywatnej u danego specjalisty lekarza lub terapeuty wypełnij poniższy formularz. 
 3. Skontaktujemy się z Państwem w ciągu dwóch dni roboczych elektronicznie (e-mail) lub telefonicznie proponując dostępne terminy wizyt u wybranego lekarza lub terapeuty.

  Wypełnij dane dotyczące usługi

  Podaj dane osobowe pacjenta

  Podaj adres

  Centrum Leczenia Skolioz - cennik usług

  • Konsultacja – 260 zł
  • Konsultacja – 250 zł

  dr n. med. Bpżena Dołyk - publikacje, prace wygłoszone

  Zafascynowana rozwojem człowieka: na jej zaangażowanie się w zagadnienia diagnostyki i rehabilitacji trudności rozwojowych u dzieci wpłynął kontakt z prof. Hellbrügge – twórcą pediatrii społecznej w Niemczech i szkolenia w Monachium z zakresu diagnostyki i terapii metodą Vojty – u samego twórcy metody i jego współpracowników. Jako neurolog dziecięcy zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami neurorozwojowymi, stale poszerza swoją wiedzę (kurs metody Prechtla, warsztaty terapii powięziowej, czaszkowo-krzyżowej, integracji sensorycznej, psychomotoryki, regularne szkolenia w Niemczech na tematy diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń rozwojowych dzieci, konferencje neurologiczne, rehabilitacyjne i z zakresu psychiatrii, szkolenia na temat diagnostyki rozwoju psychicznego niemowląt wg koncepcji IntraAct Plus), diagnostyka wstępna zaburzeń ze spektrum autyzmu. Cały czas prowadzi praktykę neurologa dziecięcego z pacjentami z problemami neurorozwojowymi w ośrodkach dziennych rehabilitacji dzieci i prywatnie.

  W swojej pracy zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu nerwowego pacjentów w wieku od urodzenia do 18 lat, począwszy od okresu ciąży (wcześniactwo, niedotlenienie, zamartwica, uraz porodowy OUN), z przepuklinami oponowo-rdzeniowymi, zaburzeniami lub opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, z zaburzeniami napięcia mięśniowego, MPDz, zaburzeniami mowy, zaburzeniami rozwoju społecznego u małych dzieci, zaburzeniami neurologicznymi towarzyszącymi skoliozom i wadom postawy. Pracuje z rodzinami niemowląt nadmiernie płaczliwych, niespokojnych, źle śpiących, źle jedzących, nadmiernie ospałych, mało aktywnych.

  Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych (spis).

  Należy do Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych i Internationale Vojta Gesellschaft.

  1. Baran B., Iwanicka Z., Markiewicz R., Gąszczyk G., Brodzka B., Wolańczyk T., Pellar J.: Zastosowanie spirometrii komputerowej w ocenie wydolności układu oddechowego u dzieci z astmą oskrzelową; Człowiek, Populacja, Środowisko. Prace Dolnośląskiego Centrum Diagnostyki Medycznej “Dolmed” we Wrocławiu; Wrocław 1989, VI, (33), 163-173.
  2. Iwanicka Z., Wąsikowa R., Wolańczyk T., Baran B., Brodzka B., Gąszczyk G.: Ocena stanu zdrowia dzieci chorujących na cukrzycę, leczonych insulinami monokomponentnymi; Pediatria Polska, 1990,9-10,34-40.
  3. Sadowska L., Krefft A., Pellar J., Banaszek G., Dołyk B., Kwapisz-Uberna E., Wójcik E., Wiraszka A.: Wyniki wczesnej diagnostyki i leczenia niemowląt metodą Vojty. Część I: Obiektywna matematyczno-informatyczna metoda wspomagania procesu diagnozowania i terapii. W: „Wczesna diagnostyka i rehabilitacja dziecka z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego”, materiały zjazdowe XVIII Ogólnokrajowego Dnia Rehabilitacji pod red.J. Patkiewicza, Wrocław 18.06.1994, PTWK Wrocław, 1995,89-100.
  4. Sadowska L., Pellar J., Dołyk B.,Wiraszka A., Banaszek G.,Kwapisz-Uberna E., Wójcik E., Krefft A.,: Wyniki wczesnej diagnostyki i leczenia niemowląt metodą Vaclava Vojty. Część II: Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń ośrodkowej koordynacji nerwowej (ZOKN) u niemowląt na podstawie własnych obserwacji. ibid, str.101-109.
  5. Sadowska L., Pellar J., Krefft A., Banaszek G, Dołyk B.,Wójcik E., Kwapisz-Uberna E., Wiraszka A.: Komputerowee wspomaganie diagnostyki i terapii metodą Vojty u niemowląt na podstawie badań własnych. I. Czynniki ryzyka i ich rola. II. Ocena skuteczności leczenia. Dni Neurologii Dzieci i Młodzieży nt. Postępy w rehabilitacji w chorobach układu nerwowego u dzieci; Materiały z sesji naukowych, Poznań 25-26.11.1993 pod red. B. Galas-Zgorzalewicz.
  6. Pellar J., Dołyk B., Masłowska E., Wójcik E., Nitsch A.: Występowanie wad wrodzonych serca u dzieci z zespołem Downa. W :”Współczesna diagnostyka i rehabilitacja dziecka z zespołem Downa. – materiały zjazdowe XIX Ogólnopolskiego Dnia Rehabilitacji Dziecka, Wrocław,10.06.1995 pod red. J. Patkiewicza.
  7. Sadowska L., Dołyk B., Wójcik E., Wójtowicz D., Jargulińska E., Waszczyk D.,: Wyniki kompleksowej rehabilitacji dzieci z zespołem Downa w systemie ambulatoryjnym W :”Współczesna diagnostyka i rehabilitacja dziecka z zespołem Downa. – materiały zjazdowe XIX Ogólnopolskiego Dnia Rehabilitacji Dziecka, Wrocław,10.06.1995 pod red. J. Patkiewicza.
  8. Zalesska-Kręcicka M., Pellar J., Sadowska L., Dołyk B., Cudejko R., Kręcicki T.:” Zaburzenia słuchu u dzieci i młodzieży ze schorzeniami neurologicznymi w badaniu potencjałów słuchowych wywołanych z pnia mózgu (ABR)” W :”Współczesna diagnostyka i rehabilitacja dziecka z zespołem Downa. – materiały zjazdowe XIX Ogólnopolskiego Dnia Rehabilitacji Dziecka, Wrocław,10.06.1995 pod red. J. Patkiewicza, s: 87-96.
  9. Banaszek G., Dołyk B.: „Rozwój 70 niemowląt z populacji polskiej, ocenianych w okresie noworodkowym wg metody Vojty.” W: XXV Jubileuszowy Kongres Pediatrów Polskich 17-20.09.1997 . Streszczenia.
  10. Kręcicki T., Zalesska-Kręcicka M., Pellar J., Sadowska L., Dołyk B.: „Słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu u dzieci z zespołem Downa”. Przyjęte do druku („Otolaryngologia Polska”) w 1995r
  11. Dołyk B., Pellar J., Maszkiewicz W., Koralewska J. :”Zaburzenia słuchu u noworodków i niemowląt, które otrzymywały leki ototoksyczne w okresie noworodkowym”. W „Postępy w Neonatologii” tom 8, Poznań 1997, red. Szczapa J., Twarowska I, s.428-423.
  12. Dołyk B: „ Zaburzenia Ośrodkowej Koordynacji Nerwowej- diagnoza posiłkowa”. materiały konferencyjne (pełny tekst) „ Międzynarodowa Konferencja naukowo- szkoleniowa „Kompleksowa opieka medyczna nad niemowlętami i dziećmi z deficytami rozwojowymi” Wrocław, 23-24.11.2001.
  13. Dołyk B., Wójtowicz D., Pellar J.:” Zagrożenie zespołem wypalenia u osób prowadzących terapię Vojty – czynniki obciążające”;, w: „Zespół wypalenia w przebiegu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym”,  XXVI Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka 1975- 2002, Wrocław, 10.06.2002;
  14. Dołyk B.: ”Funkcjonowanie dziecka z epilepsją w grupie przedszkolnej i szkolnej”, Biuletyn PPP 2003,1 (6), Piekary Śląskie 2003,28-33.
  15. Dołyk B.: ”Profilaktyka zaburzeń rozwoju u dzieci”, Zeszyty Naukowe Ogólnopolskiej Fundacji Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk Słońca” Polska. Wrocław 2003, 62-65.
  16. Dołyk B.: „Zasady prowadzenia terapii metodą Vojty z uwzględnieniem aspektów emocjonalnych” w: „Psychologiczne wspomaganie rozwoju psychicznego dziecka” red. Czapiga A., Wrocław 2006, 155-162.
  17. Dołyk B.: ”Diagnostyka i terapia metodą Vojty we wczesnej interwencji. Zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej” w: ”Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka” red. Cytowska B., Winczura B., Kraków 2006
  18. Wójtowicz D., Dołyk B.: „Wpływ terapii metodą Vojty na ruchomość stawów biodrowych niemowląt z zaburzeniami ruchowymi pochodzenia ośrodkowego”, Fizjoterapia, 2006, 14,3, 40-49
  19. Dołyk B., Regner A., Gnitecka J.: ”Poradnik wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”, program WWKSC2005-2007, Wrocław, 2007
  20. Dołyk B. Zaburzenia integracji sensorycznej – diagnoza czy objaw?, w wydawnictwie:

  II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe 16.10.2015 PSTIS: Przetwarzanie sensoryczne, jego znaczenie dla rozwoju człowieka- ujęcie interdyscyplinarne  red. Jolanta Kazanowska

  21. Dołyk B. „Dziecko PRAWIE zdrowe – z umiarkowanie niższym napięciem mięśniowym” w wydawnictwie Klasyfikacja, diagnoza i terapia procesów przetwarzania sensorycznego”, red. Jolanta Kazanowska.

  1. Iwanicka Z., Brodzka B.,Baran B., Jędrzejczyk B., Gąszczyk G., Wolańczyk T.:Ocena budowy somatycznej dzieci z cukrzycą typu I;konferencja “Okres dojrzewania” Poznań, 1988.
  2. Sadowska L., Banaszek G., Wiraszka A., Kwapisz-Uberna E., Pellar J., Dołyk B.:Syntetyczna ocena wczesnej diagnostyki i terapii neurologicznych zaburzeń rozwoju psychomotorycznego metodą Vojty u niemowląt w pierwszym roku życia; Międzynarodowy Kongres “Jakość narodzin-jakość życia”, Warszawa 13-15 05. 1993.
  3. Sadowska L., Pellar J., Krefft A., Banaszek G., Kwapisz- Uberna E., Dołyk B.,Wiraszka A.:Early Diagnosis and Treatment of “Motor Risk Infants” by Vojta’s Method as a Prevention of Cerebral Palsy.European Society for Social Pediatrics , Annual Congres: Children’s Health and the Environment; Rabka 29.09-2.10.1993.
  4. Dołyk B., Zalesska-Kręcicka M., Sadowska L., Kręcicki T., Pellar J.: „Obiektywne przesiewowe badanie słuchu u noworodków i niemowląt”, Konferencja Naukowa „Ontogeneza 94”, Bydgoszcz, 3-4.06.1994.
  5. Szmigiel Cz., Kiebzak W., Banaszek G., Dołyk B.: ”Wyniki wczesnego usprawniania leczniczego dzieci z przepukliną oponowo- rdzeniową metodą Vojty”. Konferencja „Defekty cewy nerwowej aspekty medyczne, psychologiczne i architektoniczne”, Kraków 24-25.04.1998, streszczenie w : Przegląd Lekarski, 1998, 55 (4), 229.
  6. Dołyk B., Regner A., Pellar J. „Dzieci z padaczką w placówkach opiekuńczo- pedagogicznych; IV Dni Neurologii Dziecięcej, ”Problemy diagnostyczne i terapeutyczne w padaczce”, Wrocław, 9-10.10.1998.
  7. Dołyk B.:”Integracja społeczna z medycznego punktu widzenia”; Dolnośląskie Forum Placówek Integracyjnych „Wychowanie ku integracji”, Wrocław 29.03.2001.
  8. Dołyk B. „Zaburzenia słuchu u noworodków z grup ryzyka”; II Międzynarodowa Konferencja Europejskiego Centrum Etyki Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie: ”Profesor dr dr h. c. mult. Theodor Hellbrügge –.Jego Życie i Dzieło”, 21.04.2001.
  9. Dołyk B., Wójtowicz D., Pietraszkiewicz A.: „Relacje rodzice- dziecko- rehabilitant- lekarz przy prowadzeniu terapii metodą Vojty”; Międzynarodowa konferencja naukowo- szkoleniowa: ‘Kompleksowa opieka medyczna nad niemowlętami i dziećmi z deficytami rozwojowymi”, Wrocław 23-24.11.2001.
  10. Dołyk B., Wójtowicz D., Pellar J.: „Asymetryczne zaburzenia motoryki wśród niemowląt kierowanych do Centrum Diagnostyczno- Rehabilitacyjnego „Promyk Słońca” we Wrocławiu; IX sympozjum naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji „Postępy w leczeniu bocznych skrzywień kręgosłupa” Wrocław, 18-19.10.2002.
  11. Wójtowicz D., Dołyk  B.: „Wpływ terapii metodą Vojty na ruchomość stawów biodrowych niemowląt z zaburzeniami ośrodkowej koordynacji nerwowej”, IV Międzynarodowe Dni Fizjoterapii, Wrocław 23-24.05.2003; streszczenie w „Fizjoterapii” (Suplement 1, tom 11, nr 2, 2003)
  12. Dołyk B. „Profilaktyka zaburzeń rozwojowych u dzieci”  konferencja „Wielokierunkowa pomoc dzieciom niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością”, Wrocław, 6.12.2003
  13. Dołyk B.: „Pierwsze sygnały zaburzeń rozwojowych u dzieci”, międzynarodowa konferencja naukowo- szkoleniowa „Wspieranie rozwoju dziecka – ośrodki wczesnej interwencji”, pełny tekst w Zeszytach Naukowych Fundacji „Promyk Słońca”.
  14. Wojtowicz D., Dołyk B., Wrzosek Z, Giemza C. ”Asymetryczne zaburzenia motoryki niemowląt a skoliozy i wady postawy dzieci”, konferencja Zielona Góra, 30.09.2006
  15. Dołyk B. „ Wczesna interwencja- kiedy, jak i ile?”, konferencja „Wczesne wspomaganie odpowiedzią na specjalne potrzeby małego dziecka”, Głogów, 22.04.2009
  16. Dołyk B.” Diagnostyka neurorozwojowa u niemowląt”, Konferencja „Neurologia dziecięca”, DIL i PTNDz, Wrocław , 11.05.2012
  17. Dołyk B. „Medyczne aspekty autyzmu”, II Forum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, Oleśnica.04.2013
  18. Dołyk B. „Problemy rozwojowe o wczesnym początku”,I międzynarodowa konferencja” Wczesna interwencja – moda czy konieczność?” Krynica ,1.06.2013
  19. Dołyk B. Zaburzenia integracji sensorycznej – diagnoza czy objaw?, II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe, 16.10.2015 PSTIS: Przetwarzanie sensoryczne, jego znaczenie dla rozwoju człowieka- ujęcie interdyscyplinarne  red. Jolanta Kazanowska
  20. Dołyk B. „Monitorowanie rozwoju małego człowieka”, III Wrocławskie Forum Neonatologiczne,,17.06-18.06.16
  21. Dołyk B. Therapiegrenzen bei Kindern mit dysrafischen Störungen, Kongres IVG, Kolonia, 23-24 czerwca 2017
  22. Dołyk B., Argier Ł., Laszczkowski A. : Metoda Vojty w pracy z dorosłym  pacjentem z perspektywy lekarza i fizjoterapeuty. Konferencja naukowo- szkoleniowa „Postępy neurologii i neurofizjologii klinicznej”, Lądek Zdrój, 5-6.10.18
  23. Dołyk B. Zaburzenia integracji sensorycznej – moda czy rozpoznanie. Posiedzenie Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Wrocław 26.2019
  24. Dołyk B.: Reakcje ułożeniowe wg Vojty w planowaniu i ocenie przebiegu terapii, Konferencja online z okazji 20-lecia współpracy Internationale Vojta Gesellschaft i Fundacji ,,Promyk Słońca”, 10.05.2021
  25. Dołyk . B „Mózg a reszta świata”, Eduweek (online) z okazji 30-lecia Fundacji „Promyk Słońca”,11.05.2021
  26. Dołyk . B „Wady rozszczepowe kręgosłupa okiem lekarza”, Eduweek (online) z okazji 30-lecia Fundacji „Promyk Słońca”, 12.05.2021
  27. Dołyk . B „Aspekty neurozwojowe zaburzeń wędzidełka języka”, Eduweek (online) z okazji 30-lecia Fundacji „Promyk Słońca”,14.05.2021