Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » Zajęcia dla młodzieży – Cafe Cultura

Zajęcia dla młodzieży - Cafe Cultura

Wstęp

Zadanie „Wieloprofilowe zajęcia wspierające aktywizację społeczną młodzieży z niepełnosprawnościami” realizowane jest przez Fundację „Promyk Słońca”, na podstawie umowy zawartej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Projekt finansowany jest ze środków Pfron, będących w dyspozycji Gminy Wrocław.

Okres świadczenia usług

październik – grudzień 2020 rok

Kto może wziąć udział w projekcie?

Młodzież i osoby dorosłe z dorosłe orzeczeniem o niepełnosprawności – mieszkańcy Wrocławia.

Zakładana liczba beneficjentów projektu: minimum  pięć osób.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prosimy o kontakt z biurem projektu.

Co oferujemy?

Realizacja zadania opiera się na treningu umiejętności społecznych i komunikacyjnych, w tym nawiązywania i podtrzymywania relacji z innymi, rozwiązywania problemów lub aktywnego udziału; funkcjonowania w życiu codziennym, w tym dbałość o wygląd zewnętrzny, higienę, aktywność fizyczną; trening kulinarny; trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi; trening umiejętności  praktycznych np. poruszanie się komunikacją miejską, zakupy, korzystanie z miejsc kultury, np.  galerie, muzea, kina;  trening umiejętności osobistych wynikających z indywidualnych potrzeb; rozwijanie zainteresowań; aktywności poznawczej i twórczej oraz motywacji do podejmowania inicjatywy i usamodzielniania się.

Forma realizacji:

  • Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w formie indywidualnej i grupowej,  
  • Minimum 2 godziny dziennie warsztatów grupowych
  • Minimum 2 godziny dziennie prowadzone w formie specjalistycznych zajęć indywidualnych dostosowanych do rozpoznanych potrzeb
  • 1 godzina dziennie pogadanki instruktażowej z możliwością indywidualnych konsultacji z wybranym specjalistą, na przykład (w zależności od indywidualnych, rozpoznanych potrzeb):

– pielęgniarka (czynniki warunkujące zdrowy styl życia, profilaktyka)

– psycholog (emocje, motywacja, rozwój osobisty)

– doradca zawodowy (ocena osobistych zasobów, rynek pracy – uwarunkowania)

– fizjoterapeuta  (poprawa sprawności ruchowej i siły organizmu)

– fryzjer/ kosmetyczka/ stylista (dbałość o wygląd zewnętrzny, umiejętności praktyczne)

Biuro projektu

Fundacja “Promyk Słońca”, wejście B, 5 piętro, pokój 504
ul. Swobodna 8a
50-088 Wrocław

tel. 71 7950 951

Zajęcia będą realizowane we Wrocławiu przy ulicy Powstańców Sląskich 193 b.