Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » Broszury » Nowy model nauczania – Opis modelu

Nowy model nauczania - Opis modelu

broszura dla ciebie
okładka książki - Nowy model nauczania - Opis modelu

Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to efekt projektu innowacyjnego realizowanego przez Fundację “Promyk Słońca” w partnerstwie z Gminą Wrocław.

W ramach projektu opracowano model kształcenia na odległość, w którym uczniowie uczą się przez Internet. Lekcje odbywają się na platformie edukacyjnej, w czasie rzeczywistym, z zachowaniem kontaktu wzrokowego i słuchowego między nauczycielem i ucziami. Prócz lekcji przedmiotowych w ten sam sposób prowadzone są zajęcia z psychologiem i terapeutą pedagogicznym.

Część 1 publikacji zawiera opis modelu, jego założenia, adresatów, środowisko informatyczne, kadrę nauczycielską, organizację pracy, dokumentację i wiele innych aspektów projektu.
Zobacz w formacie PDF

ISBN 978-83-938537-1-7
ISBN 978-83-938537-2-4

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

pełen opis pod grafiką
Pięć symboli logo, logo Kapitał ludzki - Narodowa Strategia Spójności, logo Fundacji Promyk Słońca, herb Wrocławia, logo Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny, logo Pi- Projekt Innowacyjny - Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie