Jak pomagamy

Od ponad 30 lat wspieramy dzieci z wyzwaniami rozwojowymi i ich rodziny. Staramy się, by pomoc ta była kompleksowa i obejmowała wszystkie obszary – diagnostykę i rehabilitację, wspomaganie rozwoju dziecka, edukację, integrację społeczną, asystenturę, a także poradnictwo, opiekę wytchnieniową dla rodziców.

NASZE SPECJALNOŚCI LEKARSKIE

FIZJOTERAPIA

INNE TERAPIE:

CENTRA I PRACOWNIE SPECJALISTYCZNE