Rodzaj poradniWykonawca usługi Cena usługi
Kinesio Taping WIZYTA
(wyłącznie płatna)
mgr Bonowicz Magda
mgr Garstka Elżbieta
mgr Hossa Joanna
mgr Kobza Beata
mgr Masiuk Barbara
mgr Staniszewska Justyna
dr n. kult. fiz. Szkudlarek Katarzyna
mgr Zajączkowska Dorota
30 min 40 zł (z plastrem pacjenta)
30 min 50 zł ( z plastrem terapeuty)
Kinesio Taping USŁUGA
(wyłącznie płatna)
mgr Bonowicz Magda
mgr Garstka Elżbieta
mgr Hossa Joanna
mgr Kobza Beata
mgr Masiuk Barbara
mgr Staniszewska Justyna
dr n. kult. fiz. Szkudlarek Katarzyna
mgr Zajączkowska Dorota
Jako opcja do pozostałych metod rehabilitacji: 15zł z plastrem pacjenta
20zł z plastrem terapeuty
Rehabilitacja met. NDT-Bobathmgr Bobela Marek
mgr Hossa Joanna
mgr Panek-Zięba Aleksandra
mgr Pietraszkiewicz Gabriela
mgr Poznar Ewa
mgr Ryś Justyna
mgr Salamaga – Żygadło Ilona
mgr Stachorzecka – Krakowiecka Beata
mgr Stefański Krzysztof
dr n. kult. fiz. Szkudlarek Katarzyna
140 zł – I wizyta terapii – 45 min
120 zł każda kolejna – 45 min
Rehabilitacja met. VOJTYmgr Masiuk Barbara
mgr Tomczyk Ewa
mgr Urban Anna
mgr Zajączkowska Dorota
140 zł – I wizyta terapii – 45 min 120 zł – każda kolejna – 45 min
Rehabilitacja met. FITS
(wyłącznie płatna)
(wady postawy, skoliozy)
mgr Bonowicz Magda
mgr Garstka Elżbieta
mgr Panek – Zięba Aleksandra
mgr Staniszewska Justyna


140 zł – 45 min – I wizyta terapii
120 zł – 45 min każda kolejna
Rehablilitacja met. PNF
i Ogólnorozwojowa

mgr Bonowicz Magda
mgr Garstka Elżbieta
mgr Kobza Beata
mgr Konopka Alicja
mgr Matuszewski Tomasz
mgr Panek-Zięba Aleksandra
mgr Pietraszkiewicz Gabriela
mgr Skibińska Aleksandra
mgr Staniszewska Justyna
dr n. kult. fiz. Szkudlarek Katarzyna
mgr Śpik Katarzyna
mgr Urban Anna
mgr Zadorożna Karolina

120 zł – 45 min – wizyta I-razowa
100 zł – 45 min – wizyta kolejna

100 zł – 30 min – wizyta I-razowa
80 zł – 30 min – wizyta kolejna
Rehablilitacja Ogólnorozwojowa mgr Dąbrowska Aleksandra100 zł – 30 min – wizyta I-razowa
80 zł – 30 min – wizyta kolejna
Rehabilitacja met. SHROTH
(wyłącznie płatna)
(skoliozy, choroba Scheuermanna-kifoza, gorset)
mgr Bonowicz Magdalena
mgr Kobza Beata
mgr Matuszewski Tomasz
140 zł – 45 min – wizyta I-razowa 120zł – 45 min każda kolejna
Terapia izolowana stóp (trójpłaszczyznowa terapia manualna stóp – wyłącznie płatna) mgr Kobza Beata
mgr Poznar Ewa
dr n. kult. fiz. Szkudlarek Katarzyna
mgr Urban Anna
140 zł – 45 min – wizyta I-razowa 120zł – 45 min każda kolejna
Terapia Czaszkowo – Krzyżowa
(wyłącznie płatna) (wzmożone napięcie mięśniowe)
mgr Bonowicz Magda
mgr Kobza Beata
140 zł – 45 min – wizyta I-razowa 120zł – 45 min każda kolejna

Terapia SEAS
(wyłącznie płatna) (skoliozy)
mgr Bonowicz Magda
mgr Kobza Beata
140 zł – 45 min – wizyta I-razowa 120zł – 45 min każda kolejna

Terapia MEDEK (wyłącznie płatna) (obniżone napięcie mięśniowe, zaburzenia neurologiczne)mgr Ryś Justyna140 zł – 45 min – wizyta I-razowa 120zł – 45 min każda kolejna
Terapia DoboMed Basic
(wyłącznie płatna) (skoliozy)
mgr Matuszewski Tomasz

140 zł – 45 min – wizyta I-razowa 120zł – 45 min każda kolejna