Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » Terapie finansowane przez PFRON

Terapie finansowane przez Pfron

Zobacz czego dotyczy ten projekt
Logo i napis "Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych"

Wstęp

W ramach umowy zawartej w dniu 9 czerwca 2017 r. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do 31 marca 2019 r. w ramach konkursu “Kurs na samodzielność”, realizowaliśmy zadanie zlecone polegające na prowadzeniu terapii dla osób niepełnosprawnych w wieku od urodzenia do 18 roku życia.

W pierwszym okresie realizacji zadania, trwającym od 1 kwietnia 2017 do 31 marca 2018 r., wsparciem zostało objętych 135 dzieci, które skorzystały z następujących terapii:

 • terapia wzroku
 •  polaryzacja
 • integracja sensoryczna
 • terapia psychologiczna
 • terapia pedagogiczna
 • terapia logopedyczna
 • rehabilitacja ruchową metodą PNF
 • zajęcia stymulujące rozwój psychomotoryczny oraz społeczno-poznawczy
 • stymulowanie rozwoju funkcji wykonawczych

Zostały również zakupione zestawy pomocy do terapii integracji sensorycznej i logopedycznej.

terapeuta z dzieckiem w sali do integracji sensorycznej

W drugim okresie realizacji zadania, trwającym od 1 kwietnia 2018 do 31 marca 2019 r., wsparciem zostało objętych 153 dzieci, które skorzystały z następujących terapii:

 • terapia wzroku
 • polaryzacja
 • integracja sensoryczna
 • terapia psychologiczna
 • terapia pedagogiczna
 • terapia logopedyczna
 • rehabilitacja ruchowa
 • zajęcia stymulujące rozwój psychomotoryczny oraz społeczno-poznawczy
 • stymulowanie rozwoju funkcji wykonawczych

Zostały również zakupione zestawy pomocy do terapii integracji sensorycznej, psychologicznej i terapii grupowej.

Nabór uczestników projektu był prowadzony przez Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne Fundacji “Promyk Słońca”, tel. 71 782 77 77 wewn. 50.

Warunkami koniecznymi dla skorzystania z terapii były:

 • wiek do 18 roku życia
 • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
 • w zależności od rodzaju terapii: posiadanie opinii o potrzebie wspomagania rozwoju, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub skierowania od lekarza prowadzącego
 • miejsce zamieszkania na terenie województwa dolnośląskiego

UWAGA! Beneficjent ostateczny projektu nie mógł korzystać z tej samej formy wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów, współfinansowanych ze środków PFRON, jeżeli realizacja tej formy wsparcia prowadzi, w każdym z projektów, do osiągnięcia takich samych efektów.

Udział w projekcie był dla uczestnika bezpłatny.

Projekt “Kompleksowa i ciągła rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku do 18 roku życia” realizowany był dzięki współfinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem projektu było zwiększenie stopnia usprawnienia, ograniczenie skutków niepełnosprawności i zwiększenie samodzielności beneficjentów zadania.