wrocław stomatologia
Umów wizytę dzięki rejestracji on-line
UMÓW WIZYTĘ DZIĘKI REJESTRACJI ON-LINE
Nowy specjalista w zespole – lek. Alicja Kalcowska
NOWY SPECJALISTA W ZESPOLE - LEK. ALICJA KALCOWSKA
Witamy w zespole – lek. dent. Ewa Dworzak-Czelej
WITAMY W ZESPOLE - LEK. DENT. EWA DWORZAK - CZELEJ
Full 1 - copy
ZABIEGI STOMATOLOGICZNE
Z WYKORZYSTANIEM PODTLENKU AZOTU
Strach przed dentystą? Szczególnie długi zabieg?
Nadpobudliwość? Silny odruch wymiotny?
previous arrow
next arrow

Przychodnia w liczbach

0
Pacjentów
0
Wizyt rocznie
0
Lekarzy specjalistów
0
Terapeutów

O przychodni

Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne „Promyk Słońca”

Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne „Promyk Słońca” to specjalistyczna przychodnia dziecięca, działająca we Wrocławiu nieprzerwanie od 1994 roku.

Misją Centrum jest objęcie kompleksową, wielospecjalistyczną, zintegrowaną opieką dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożonych niepełnosprawnością oraz ich rodzin.

Łączymy najlepsze tradycje, wynikające z niemal 30-letniego doświadczenia w prowadzeniu placówki medycznej, z otwartością na nowoczesne technologie i metody diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Korzystamy z najlepszych wzorców i sami wyznaczamy standardy opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością, zagrożonym niepełnosprawnością i ich rodzinami.

Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne „Promyk Słońca” to dynamiczny, rozwijający się, interdyscyplinarny zespół ponad 40 lekarzy i blisko 68 terapeutów różnych specjalności, profesjonalistów dysponujących bogatym doświadczeniem i stale podnoszących swoje kwalifikacje.

Zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej, specjalistyczne, wieloaspektowe konsultacje oraz dostęp do bardzo szerokiego spektrum świadczeń zdrowotnych w jednym miejscu. Współpracujemy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami opieki medycznej, ośrodkami szkoleniowymi i instytucjami badawczymi.

Łatwo do nas dotrzeć, ponieważ Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne „Promyk Słońca” znajduje się w samym sercu miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie dworców PKP i PKS, z doskonałym dojazdem komunikacją miejską. Obiekt, w którym znajduje się Centrum, jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dysponujemy nowoczesnym wyposażeniem i specjalistycznym sprzętem do diagnostyki i rehabilitacji.

Pracujemy 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku od 7 do 20 oraz w soboty od 8 do 15.

Usługi świadczymy w ramach kontraktu z NFZ, 1,5% oraz wizyt płatnych.

Jako uzupełnienie opieki medycznej nad naszymi pacjentami oferujemy także inne formy pomocy w ramach:

  • Dolnośląskiego Centrum Wsparcia Rodziny
  • Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Promyk Słońca”
  • Integracyjnego Żłobka „Promyk Słońca”
  • Publicznego Przedszkola Integracyjnego „Promyk Słońca”
  • Wrocławskiego Punktu Poradnictwa dla Osób Niepełnosprawnych


Przychodnię prowadzi

Fundacja "Promyk Słońca"

Fundacja „Promyk Słońca” realizuje model zintegrowanych i kompleksowych działań na rzecz dziecka i jego rodziny poprzez aktywność w następujących obszarach:

– wczesna diagnostyka,
– rehabilitacja,
– opieka, edukacja,
– wczesne wspomaganie rozwoju,
– wsparcie rodziców i opiekunów,
– kampanie społeczne, szkolenie specjalistów,
– budowanie partnerstwa publiczno – społecznego.

Kontakt

Tutaj jesteśmy

Rejestracja wizyty

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca” z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100 prowadząca Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne „Promyk Słońca” z siedzibą we Wrocławiu przy ul Swobodnej 8a.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: daneosobowe@promykslonca.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, w tym zarządzania usługami opieki zdrowotnej oraz leczenia.
4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO).
5. Dane osobowe będą ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
6. W przypadku skorzystania z usług płatnych, dane osobowe niezbędne do wystawienia faktury ujawniane będą firmie realizującej obsługę księgową administratora.
7. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj.:
a) przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach, a w przypadku dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia – przez okres 22 lat;
b) przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta;
c) skierowania na badania lub zlecenia lekarza przez okres:
· 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
· 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
8. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych z zastrzeżeniem punktu 7. W celu realizacji tego prawa należy wysłać żądanie na adres: daneosobowe@promykslonca.pl
9. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest warunkiem udzielenia świadczeń medycznych. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia skorzystanie z usługi medycznej.

Odwołanie wizyty

Godziny przyjęć

Informacje dodatkowe

Małgorzata Garczyńska
daneosobowe@promykslonca.pl

Napisz